Viera | Nádej | Láska

0 darcov už vyzbieralo 0 €
čas
Trvanie zbierky: 2.2.2024 - 30.6.2024

V našej škole (Evanjelická spojená škola v Martine) každoročne pomáhame organizáciám v rámci sociálneho projektu.

Spolu so žiakmi sociálnej práce sme vymysleli názov nášho sociálneho projektu Viera, nádej, láska, pod ktorým budeme v rámci školského roku vytvárať rôzne aktivity zamerané či už na materiálnu alebo finančnú pomoc pre neziskovú organizáciu Plamienok.

Tento sociálny projekt môžete podporiť aj priamo, príspevkom na tejto zbierke.