thumbnail_8dc8ea

Prijatie do starostlivosti

domáca starostlivosť
Pomáhame, aby nevyliečiteľne choré deti mali doma viac času a radosti.

Kontakt na lekára domácej starostlivosti

Službukonajúci lekár: 0905 596 760 / 0908 686 897
info@plamienok.sk

Ako deťom pomáhame doma?

V okruhu cca 2 hodín jazdy od Bratislavy lekári, zdravotné sestry, psychológovia a sociálni pracovníci, ktorí majú skúsenosti s liečbou a starostlivosťou o deti a novorodencov s nevyliečiteľnými chorobami, ich navštevujú, liečia a sprevádzajú priamo doma. Každému dieťaťu bezplatne zapožičiame potrebné lekárske prístroje a ošetrovateľský materiál, ako aj set liekov. Lekár hospicu je k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni. V prípade potreby deti doma navštívi aj v noci. Naša pomoc je pre deti a rodiny bezplatná.

 1. Liečime doma

  Zmierňujeme bolesť a utrpenie, zlepšujeme kvalitu života dieťaťa a celej rodiny. Každé dieťa bezplatne doma vybavíme setom zdravotných prístrojov, ošetrovacieho materiálu a liekov. Ak je to potrebné, dieťa navštívime kedykoľvek počas dňa či noci. Rodičov vpred zaučíme, môžu tak po telefonickej konzultácii dieťaťu okamžite pomôcť do doby, kým príde lekár.

 2. Sme spolu

  Dieťa i rodinu pravidelne navštevujeme aj keď sa nič nedeje. Spolu hľadáme, čo im prináša radosť a zdieľame čo je pre nich ťažké. Odborne sa venujeme aj súrodencom, ktorým choroba tiež ovplyvňuje život. Našim cieľom je byť rodine oporou vo chvíľach, keď to potrebujú.

 3. Sociálne a psychologické poradenstvo

  Rodine pomáhame v oblastiach ako napr: individuálne vzdelávanie detí, riešenie finančných problémov, možnosti uvoľnenia zo zamestnania počas choroby dieťaťa, zadováženie zdravotných pomôcok, riešenie problémov vo vzťahoch so širšou rodinou, priateľmi, ako hovoriť so súrodencami a pod.

 4. Dôvera v Život

  Keď život dieťaťa nedokážeme zachrániť, strácame naše sny a plány do budúcnosti, vieru v Boha, zmysel a hodnoty, pre ktoré sme žili. Kráčame s rodinami a hľadáme cestu k novému Životu spolu. Nie sme cirkevným zariadením. Sprostredkujeme kontakty na duchovných rôznych vierovyznaní. Pracovníci hospicu sú otvorení zdieľať hodnoty viery - modliť sa spolu, zúčastniť sa obradu, hovoriť o Bohu a pod.

Presné kritériá prijatia.
Otázky a odpovede

Pozrite si video, kde dostanete niekoľko odpovedí priamo od rodičov.

facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky