SZŠ sv. Alžbety pre Plamienok

4 darcovia už vyzbierali 100 €
čas
Trvanie zbierky: neobmedzená

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety v Košiciach vychováva a vzdeláva žiakov, tínedžerov, dospelých  a pripravuje ich na dôležité skôr poslanie ako povolanie. Poslaním je pomáhať fyzicky, ale aj duševne chorým. V našich radoch máme žiakov, ktorí sa stretli so stratou blízkeho človeka,  rodičov, súrodenca, starých rodičov, či priateľov. Strata znamená zásah do ich duše, vnímania, postojov a pohľadov na život. Podporiť Plamienok, ktorý sa aktívne stará o nevyliečiteľne choré deti v domácom prostredí a taktiež pomáha smútiacim deťom znovu objaviť farby života, je pre nás výzvou podieľať sa na dobrej veci a rozvíjať zameranie našej školy.

Najnovšie dary

facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky