domáca starostlivosť

Kritéria prijatia

domáca starostlivosť

Do domácej starostlivosti prijímame deti:

  • S akoukoľvek diagnózou, ktorú lekári jednoznačne označujú za neliečiteľnú, a ktorá zároveň ohrozuje a/alebo skracuje život dieťaťa. Ak diagnóza nie je jednoznačná, ale veľmi pravdepodobne ide o chorobu, ktorá ohrozuje alebo skracuje život, dieťa prijímame na prechodný čas.
  • S miestom bydliska v Bratislave a do cca 2 hodín jazdy od Bratislavy.

Zdravotný stav po prečítaní zaslaných lekárskych správ posudzuje lekár hospicu.

Doba prijatia

Deti podľa zdravotného stavu prijímame bez obmedzenia dĺžky doby starostlivosti alebo na prechodnú dobu 2 až 6 mesiacov.

  1. Deti s nevyliečiteľnou, postupujúcou nádorovou chorobou prijímame bez obmedzenia dĺžky doby starostlivosti. Zvyčajne prichádzajú domov vo vážnom stave, vyžadujú časté domáce návštevy a kontroly hospicovým lekárom a zdravotnou sestrou.
  2. Na prechodnú dobu 2-6 mesiacov prijímame
    • deti s chronickou nenádorovou chorobou, ktorých zdravotný stav je nestabilný a vážny
    • deti s nádorovou chorobu, ktorá je kontrolovaná onkologickou liečbou, ale zdravotný stav dieťaťa je vážny pre nežiaduce účinky či komplikácie onkologickej liečby.

Dĺžku doby starostlivosti určí lekár hospicu na začiatku domácej starostlivosti. Po jej uplynutí prehodnotíme zdravotný stav dieťaťa a jeho vývoj v poslednej dobe a zvážime spolu s rodičmi či domáca hospicová starostlivosť bude pokračovať ďalej alebo dieťa prepustíme do starostlivosti odborného lekára. V niektorých prípadoch, zdravotný stav môžeme posúdiť len na základe vyšetrení v odborných ambulanciách či nemocnici.

Ak sa zdravotný stav dieťaťa po prepustení opäť zhorší, môže rodina opätovne požiadať o domácu starostlivosť PLAMIENOK n.o. Kontaktovať nás môžu znovu mailom alebo telefonicky. Po doručení lekárskej správy a konzultácii odborného lekára dieťaťa znovu naplánujeme osobné stretnutie.

Ako nás môžete kontaktovať?

tel: 02/207 88 373, 0905 596 760
E-mail: info@plamienok.sk

Ak Vám odpoveď nepríde do 48 hod, kontaktujte nás prosím telefonicky (niekedy kontrolný systém premiestňuje maily do spamu).

Odborný garant

MUDr. Mária Jasenková, lekárka, riaditeľka organizácie