Zbierka na choré deti

0 darcov už vyzbieralo 0 €
plamienok
100 €
čas
Trvanie zbierky: neobmedzená

Milí priatelia,

dnes sa obraciam na vás s prosbou a srdcom plným nádeje. V našom okolí žije mnoho chorých detí, ktoré bojujú s rôznymi zdravotnými problémami. Ich cesta je plná výziev a obmedzení, no my máme možnosť im pomôcť a priniesť im trochu svetla do ich dní.

Chcem vás vyzvať, aby sme sa spojili ako komunita a podporili zbierku pre tieto malé bojovníčky a bojovníkov. Každý príspevok, či už finančný alebo materiálny, môže urobiť veľký rozdiel v ich životoch. Môžeme im poskytnúť lieky, terapie, pomôcky a všetko, čo potrebujú na svoju cestu k uzdraveniu.

Nechajte nás ukázať týmto deťom, že nie sú samé. Nechajte nás ukázať im, že sa o ne staráme a že sme pripravení im pomôcť. Každý príspevok, či už veľký alebo malý, je cenný a dôležitý. Spoločne môžeme vytvoriť veľkú vlnu lásky a podpory, ktorá ich posilní a povzbudí.

Ak sa rozhodnete prispieť, môžete to urobiť prostredníctvom našej online zbierky alebo sa informujte o možnostiach, ako prispieť materiálne. Ak nemáte finančné možnosti, nezúfajte. Aj vaša podpora slovom, povzbudením a šírením informácií je veľmi cenná.

Nechajte nás spoločne vytvoriť svet, v ktorom sa choré deti cítia podporované, milované a silné. Nechajte nás ukázať im, že vždy existuje nádej a že spoločne dokážeme prekonať všetky prekážky.

Ďakujem vám za vašu lásku, podporu a účasť. Spoločne môžeme urobiť veľký rozdiel v životoch týchto malých bojovníkov. Nech náš svet bude miestom, kde sa každé dieťa cíti bezpečne, šťastne a plné nádeje.

S láskou a vďakou,

Samo

facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky