Odborné konzíliá

Odborníkom, ktorí pracujú s ťažko chorými a zomierajúcimi deťmi a ich rodinami ako aj s deťmi a rodinami po strate blízkeho, poskytujeme bezplatne odborné konzíliá pri riešení konkrétneho problému.

Odborníkom zdravotníckych, sociálnych, prípadne iných zariadení, ktorí pracujú s ťažko chorými a zomierajúcimi deťmi a ich rodinami ako aj s deťmi a rodinami po strate blízkeho, bezplatne poskytujeme odborné konzíliá pri riešení konkrétneho problému. Konzíliá a odborné konzultácie poskytujú klinickí pracovníci nášho tímu podľa svojej odbornosti a zamerania konzultácie.

Konzultácie sa môžu týkať napr.:

  • liečby, symptómového manažmentu a ošetrovania nevyliečiteľne chorých detí (liečba bolesti, dušnosti, kašľa, vracania, ošetrovanie preležanín a pod.), oznamovanie zlej diagnózy, prognózy rodine, rozhovor o budúcnosti a jej možnostiach a pod.
  • sprevádzania a komunikácie s chorým dieťaťom, jeho súrodencami, rodičmi a sociálnym okolím
  • špecializovaného sociálneho poradenstva pre rodiny s ťažko chorým a zomierajúcim dieťaťom
  • sprevádzania detí a rodín v období smútenia po strate dieťaťa
Kontaktujte nás na info@plamienok.sk, 0908 686 897
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky