Konzultácia s psychológom

Konzultácia s psychológom

Konzultácia s psychológom
PONÚKAME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE S PSYCHOLÓGOM PLAMIENKA
- rodičom detí, ktorých rodič, súrodenec alebo iná blízka osoba je vážne, nevyliečiteľne chorá
- rodičom detí, ktoré stratili blízku osobu
- rodičom, ktoré stratili dieťa vo veku 0 - 18 r.

Poraďte sa s naším psychológom
- ako s dieťaťom hovoriť o chorobe rodiča, o budúcnosti bez neho, o potrebe a možnostiach odbornej pomoci
- ako môžete dieťaťu pomôcť po strate blízkej osoby ako rodič doma
- ako hľadať silu, motiváciu a podporu po strate vlastného dieťaťa či partnera/ky, manžela/ky

Kedy nás môžete kontaktovať?

1) V období vážnej choroby rodiča, súrodenca alebo inej blízkej osoby nás môže kontaktovať rodič, ktorý je chorý, zdravý, obaja
- keď sa chcete poradiť ako s dieťaťom hovoriť, že choroba je vážna a zdravotný stav rodiča, súrodenca resp. inej blízkej osoby sa nezlepší
- keď sa chcete poradiť, či a ako často brať dieťa na návštevy do nemocnice, ako tráviť čas spolu
- keď deti rozprávajú o rodinných výletoch a plánoch, ktoré sa nikdy neuskutočnia
- keď dieťa počas choroby rodiča, súrodenca má zdravotné problémy, jeho správanie a zmeny nálad sú významné, keď má problémy s kamarátmi, v škole, odmieta ísť do školy
- keď sa chcete porozprávať ako byť dieťaťu oporou
- keď ste vyčerpaná/ý a hľadáte spôsob, ako pomáhať aj partnerovi/ke aj deťom
 -keď chcete prediskutovať akúkoľvek otázku, ktorá súvisí so životom v rodine a chorobou rodiča, súrodenca či inej dieťaťu blízkej osoby

2) V období po strate blízkej osoby
- keď dieťaťu chcete povedať, že v rodine zomrela babka, dedko či iný blízky človek
- keď sa nestihlo rozlúčiť, nebolo na pohrebe
- keď sa dieťa správa, akoby sa nič nestalo
- keď zle spáva, má nočné mory, bojí sa byť samé, ničí veci okolo seba, je podráždené
- keď je apatické a nemá záujem o hru či o kontakt s kamarátmi
- keď jeho správanie je výrazne iné ako bolo pred stratou blízkej osoby
- keď dieťa prežilo stratu v súvislosti s vojnou na Ukrajine
- keď máte akúkoľvek otázku, ktorá súvisí s pomocou dieťaťu po strate blízkeho

Kto sa Vám ozve?
Mgr. Jaroslava Kosecová, psychológ
kosecova@plamienok.sk, 0915 981 365

Ako prebieha konzultácia?
Po vyplnení formulára Vás v pracovnej dobe bude telefonicky alebo mailom kontaktovať psychológ a dohodne s Vami dátum a čas konzultácie. Prebiehajú osobne alebo online.

Konzultácie sú hradené z darov a grantov PLAMIENOK n.o. a pre rodičov sú bezplatné.

Formulár - konzultácia s psychológom

Formulár - konzultácia s psychológom