Viac života, menej bolesti

O plamienku

o plamienku

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme vážne, nevyliečiteľne chorým a deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy.

Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ul 6A bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú pomoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala.

Naša vízia

naša vízia
Pomáhame, aby život vážne, nevyliečiteľne chorých,
a smútiacich detí bol radostnejší.
pomáhame deťom

Prispievame k zlepšeniu kvality života vážne, nevyliečiteľne chorých a smútiacich detí a ich rodín. Zvládnuť fyzické, emočné a duchovné utrpenie týchto detí je náročná úloha pre rodičov, širšiu rodinu aj spoločnosť. Zlepšujeme spoločenskú informovanosť a citlivosť k témam ako je život a smrť, láska a smútok, pomoc a sloboda na konci života.

Naša misia

naša misia
Pomáhame vážne, nevyliečiteľne chorým deťom byť a žiť doma.
Pomáhame smútiacim deťom znovu objaviť farby života.
pomáhame deťom

Nevyliečiteľne chorým deťom vypĺňame prianie byť a žiť doma. 24 hodinová dostupnosť našej pomoci prináša rodine pocit bezpečia a možnosť spolu hľadať a zdieľať momenty radosti.

Hodnoty

hodnoty

Naša práca a komunikácia s vážne, nevyliečiteľne chorými a smútiacim deťmi a ich rodinami, so sponzormi, zamestnancami, dobrovoľníkmi a študentmi, s ľuďmi z verejnosti odráža nasledujúce hodnoty.

životŽIVOT

Zameriavame sa na život vážne, nevyliečiteľne chorých a smútiacich detí a ich rodín a jeho kvalitu. Chceme týmto deťom a ich rodinám pomôcť precítiť a radovať sa zo života.

domov a rodinaDOMOV A RODINA

Domov je naša rodina a všetci, ktorí nás milujú. Keď choroba skracuje život, radosť v rodine môže vytrysknúť v okamžikoch blízkosti a lásky, v teple domova.

osobná starostlivosťOSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ

S deťmi a rodinami rozvíjame osobné vzťahy, aby sme im pomohli milovať a lásku zdieľať. Láska v rodine dodáva deťom aj dospelým silu v bolestnom období zomierania a smútenia.

čestnosť a dôveraČESTNOSŤ A DÔVERA

K deťom a rodinám pristupujeme čestným spôsobom, aby sa medzi nami rozvinul dôverný vzťah. Dôvera je nevyhnutná pri prijímaní aj ponúkaní pomoci.

tvorivosť, umenie a krásaTVORIVOSŤ, UMENIE A KRÁSA

Kreatívny prístup pomáha na konci života zmierniť utrpenie. Kreativita a umenie zmierňujú úzkosť zo smrti. Veríme, že krása v živote existuje aj na jeho konci.

trvalý rast a rozvojTRVALÝ RAST A ROZVOJ

Trvalý osobnostný a profesionálny rast a rozvoj každého zamestnanca ako aj celej inštitúcie je nevyhnutný pre udržanie a zlepšovanie kvality našej pomoci a služieb.

tímový prístupTÍMOVÝ PRÍSTUP

Tímový prístup je vhodným prístupom pomoci vážne, nevyliečiteľne chorým a smútiacim deťom a ich rodinám, pretože bezpečným spôsobom rozširuje možnosti pomoci.

Filozofia našej práce

filozofia našej práce
  1. Pracujeme v najlepšom záujme dieťaťa.
  2. Preferujeme koncepciu liečby totálnej bolesti, t. j. bolesť je pre nás komplex fyzického, emočného a duchovného diskomfortu.
  3. Usilujeme sa o rozvinutie partnerstva s dieťaťom a jeho rodinou.
  4. Dieťaťu ani rodine nikdy neklameme. Ak sa pýtajú, odpovedáme citlivým spôsobom. Nikdy neponúkame polopravdy a malé klamstvá.
  5. Nepoužívame jazyk prázdnych slov (napr.: všetci zomrieme, nesmiete stratiť nádej, môžete mať druhé dieťa, možno sa vynájde nový liek, buďte trpezlivý a pod.).
  6. Nikdy nepoužívame slová: "Mal by si, mali by ste."
  7. Rešpektujeme priania rodiny aj v prípade, že s nimi nesúhlasíme.
  8. Manipulácia dieťaťa a rodiny, vyvyšovanie sa, zavádzanie dieťaťa a rodiny a tlak na rozhodovanie sú v tomto hospici zakázané.
  9. Ticho a ekonómia slov sú pre nás hodnotné terapeutické nástroje. Rešpektujeme tempo osobnostného vývoja dieťaťa a rodiny a postupné prijímanie faktu blížiacej sa smrti.
  10. Nikdy nerozhodujeme jednostranne, vždy hľadáme konsenzus v tíme. Rešpektujeme naše osobné limity.
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky