Rozsvieťme si Plamienkom

63 darcov už vyzbieralo 3 795,62 €
čas
Trvanie zbierky: neobmedzená

Zbierka pre detský mobilný hospic Plamienok, aby život nevyliečitľne chorých detí a ich rodín bol krajší a radostnejší.

Najnovšie dary