Rozsvieťme si Plamienkom

56 darcov už vyzbieralo 3 071 €
čas
Trvanie zbierky: neobmedzená

Zbierka pre detský mobilný hospic Plamienok, aby život nevyliečitľne chorých detí a ich rodín bol krajší a radostnejší.

Najnovšie dary