Úsmev

35 darcov už vyzbieralo 562 €
čas
Trvanie zbierky: neobmedzená

Úsmev trvá krátko, ale poteší.Prácu ľudí v Plamienku si nesmierne vážim. Skúsme aspoň trochou pomôcť, aby sa im pracovalo ľahšie.  

Najnovšie dary