Študentská prax a konzultácie

Ponúkame študentom možnosť dozvedieť sa  viac o detskej paliatívnej starostlivosti.

Priama práca a kontakt s rodinami, ktoré strácajú alebo stratili dieťa, vyžaduje odbornú prípravu. Preto v našej organizácii neponúkame študentskú prax, ktorá by zahŕňala priamy kontakt s deťmi a rodinami.

Pre záujemcov o klinickú skúsenosť ponúkame počas roka vzdelávací kurz „Sprevádzanie detí a rodín v smútení“. Po ukončení tohto vzdelávacieho kurzu sa absolvent môže stať klinickým dobrovoľníkom v našom Centre smútkovej terapie a sprevádzať deti po strate blízkej osoby.

Odborné konzultácie študentov a diplomové práce

Dostávame veľké množstvo žiadostí študentov o spoluprácu či vedenie diplomovej práce, resp. poradenstva pri ich písaní a pod. Každú žiadosť posudzujeme individuálne. Naším prianím je pomôcť čo najväčšiemu počtu študentov, ale nie je v našich možnostiach pomôcť každému. Zvyčajne čakáme, kým sa na odbornú konzultáciu prihlási viac záujemcov a potom stretnutie zorganizujeme pre všetkých naraz. Termín stretnutia určuje pracovník organizácie tak, aby vyhovoval pracovnému režimu organizácie. Pred konzultáciou je potrebné vyplniť žiadosť online.

Požiadavky, ktoré musí žiadateľ splniť pred konzultáciou:

  • Vyplnenie žiadosti online
  • V prípade diplomovej práce zaslanie draftu diplomovej práce (obsah, vysvetlenie cieľa, hypotézy a pod.) a otázok, na ktoré by ste chceli dostať počas osobnej konzultácie odpoveď na mailovú adresu: info@plamienok.sk

Ako nás môžete kontaktovať ?

  • Telefonicky na čísle: 02/207 18 169
  • E-mailom na adrese: info@plamienok.sk

Ak Vám odpoveď nepríde do 48 hod, kontaktujte nás prosím telefonicky.
(Niekedy kontrolný systém premiestňuje maily do spamu.)

Žiadosť o odbornú konzultáciu

Žiadosť o odbornú konzultáciu

V prípade, že žiadate o odbornú konzultáciu pri písaní diplomovej práce, po odoslaní prihlášky je potrebné zaslať draft diplomovej práce (obsah, vysvetlenia cieľa, hypotézy a pod.) a otázky, na ktoré by ste chceli dostať počas osobnej konzultácie odpoveď na mailovú adresu: info@plamienok.sk

Vybrať súbor, max. veľkosť 5 MB.