Pre Plamienok

104 darcov už vyzbieralo 5 579 €
čas
Trvanie zbierky: neobmedzená

Z vďačnosti za všetko čo pre nás ľudia z Plamienka urobili, keď sa na nás po narodení našej Stelky zosypala ťarcha diagnóz a keď sme ju po ťažkej operácii stratili zakladám túto zbierku. Stále sú tu deti a rodičia, ktoré starostlivosť Plamienka potrebujú. Prispejte Plamienku, aby mohol pomáhať aj naďalej!

Najnovšie dary