Let's Bring Light to Lives in the Shadows - Charity drive from AT&T Colleagues

3 darcovia už vyzbierali 30 €
čas
Trvanie zbierky: neobmedzená


Dear AT&T Colleagues and Visitors,

 

Welcome to the campaign page dedicated to our charitable action for Plamienok, where we strive to ensure that every seriously ill child can spend their final moments of life in the warmth of their home, not in a hospital.

The funds we collectively manage to raise will be used not only to support these innocent souls but also to provide essential assistance to their families - whether it be psychological support, technical assistance, or help in fulfilling children's dreams.

Within our company, AT&T, we believe that every child should have the opportunity to feel the love, happiness, and comfort of their home, even in the last moments of life. We are here to help make these moments more pleasant, realize some dreams, and at the same time offer families the support they need to gradually return to life after the loss of their child.

The work of Plamienok is only possible thanks to the generosity of people like you. Your donation means that Plamienok can continue to provide this invaluable service, helping families in their homes and bringing relief in the hardest times. Every contribution, big or small, makes a difference.


We ask you to consider supporting our mission. Together, we can bring light into darkness, provide comfort in pain, and help families find a way forward after loss. Your generosity and support are invaluable.

Thank you for being part of this journey filled with compassion, love, and hope.

 

With love and gratitude,

 

The AT&T Team

 

***

 

Vážení AT&T Kolegovia a návštevníci,

 

 

Vítame vás na stránke kampane venovanej našej charitatívnej akcii pre Plamienok, kde sa snažíme o to, aby každé ťažko choré dieťa mohlo tráviť svoje posledné chvíle života v teple domova, nie v nemocnici.

Peniažky ktoré sa nám spoločne podarí vyzbierať budú použité nielen na podporu týchto nevinných duší, ale aj pre poskytovanie nevyhnutnej pomoci ich rodinám – či už ide o psychologickú podporu, technickú asistenciu, alebo pomoc s plnením detských snov.
 

V rámci nasej spoločnosti AT&T veríme že každé dieťa by malo mať možnosť cítiť lásku, šťastie a pohodu svojho domova, aj v posledných chvíľach života. Sme tu, aby sme pomohli tieto chvíle spríjemniť, zrealizovať nejaký ten sen a zároveň ponúknuť rodinám podporu, ktorú potrebujú na to, aby sa mohli po strate svojho dieťaťa postupne vrátiť k životu.

Práca Plamienka je možná len vďaka štedrosti ľudí ako ste vy. Váš dar znamená, že Plamienok môže pokračovať v poskytovaní tejto neoceniteľnej služby, pomáhať rodinám v ich domovoch a prinášať úľavu v najťažších chvíľach. Každý príspevok, veľký či malý, robí rozdiel.
 

Prosíme vás, zvážte podporu našej misie. Spoločne môžeme priniesť svetlo do temnôt, poskytnúť útechu v bolesti a pomôcť rodinám nájsť cestu vpred po strate. Vaša štedrosť a podpora sú neoceniteľné.


Ďakujeme za to, že ste súčasťou tejto cesty plnej súcitu, lásky a nádeje.

 

S láskou a vďakou,

 

Tím AT&T

Najnovšie dary