Partneri

Bez ľudí a firiem, ktoré sú ochotné sa za nás postaviť a pomôcť nám, by sme deťom a ich rodinám nemohli pomáhať. Nemohli by sme v tejto práci pokračovať a zlepšovať ju. Pomoc, ktorú od Vás dostávame, nám dáva stabilitu a istotu, že budeme môcť v našej činnosti pokračovať aj v budúcnosti.  Ďakujeme.

facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky