Ako pomôcť smútiacemu priateľovi

Ako pomôcť smútiacemu priateľovi

Ako pomôcť smútiacemu priateľovi
Nechajte sa inšpirovať umeleckou ilustráciou, článkami na blogu, informáciami na webstránke a rozhovorom v podcaste.

Jedno z  najnáročnejších období v  živote je čas po smrti blízkej osoby. Naši blízki, priatelia či známi práve v  tomto období pomoc potrebujú. Ako sa k  nim priblížiť? Ako im ju ponúknuť? Ako naozaj pomôcť? 
Radi by sme Vám v  roku 2020 ponúkali inšpiratívne ilustrácie, texty a  rozhovory, ktoré by Vám pomohli nájsť vlastnú cestu pomoci. Farba smútku je u  každého iná a  preto naša pomoc každému, kto smúti je jedinečná. 

Pripravili sme pre Vás osem tém, ktoré súvisia s  pomocou smútiacim ľuďom:

PREDVÍDAJ, ZOSTAŇ, POČÚVAJ, CHVÍĽA TICHA, SPOMÍNAJ, BUĎ SÁM SEBOU, SMEJ SA, MILUJ

V  rámci každej témy Vám ponúkneme: 
  • Originálnu ilustráciu poprednej slovenskej ilustrátorky Daniely Olejníkovej. Tam, kde slová nestačia, umenie sa k  nám prihovára univerzálnym jazykom.  
  • Články na blogu a užitočné informácie.
  • Podcast. Každé dva mesiace sme sa rozprávali vždy na 2 vybrané témy a  najmä o  tom, ako súvisia s  pomocou smútiacim ľuďom.  

Prajeme Vám, aby spoločná cesta s  ľuďmi, ktorí sú Vám blízki a  ktorým chcete pomôcť, bola vzájomne obohacujúca a láskyplná.  


Všetky podcasty:

 REDVÍDAJ. ZOSTAŇ / Ako pomôcť smútiacemu priateľovi


POČÚVAJ. CHVÍĽKA TICHA / Ako pomôcť smútiacemu priateľovi


SPOMÍNAJ. BUĎ SÁM SEBOU / Ako pomôcť smútiacemu priateľovi


SMEJ SA. MILUJ / Ako pomôcť smútiacemu priateľovi


Ak Vás naše ilustrácie a  podcasty zaujali, budeme vďační za Váš komentár a/alebo za zdieľanie na Vašich sociálnych sieťach. Pomôžeme tak spolu. Ďakujeme.
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky