Vitajte na stránkach PLAMIENOK n.o.
Viac života, menej bolesti

Darujte 2%

Venujte svoje 2% a pomôžte nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom byť a žiť doma.

Pomáhame, aby život nevyliečiteľne chorých, zomierajúcich a smútiacich detí bol radostnejší. Vďaka Vašim 2% môžu nevyliečiteľne choré a zomierajúce deti prežiť posledné chvíle doma a deti, ktoré stratili blízkeho, znovu objaviť farby života.

AKTUÁLNA INFORMÁCIA V SÚVISLOSTI PANDÉMIOU!

TERMÍN PODANIA DAŇOVÝCH PRIZNANÍ SA POSÚVA!
Podľa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý nadobudol účinnosť 4.4.2020, je možné vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane u daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, podať až do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Obdobie pandémie bude trvať až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: PLAMIENOK n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 36077259
Adresa/sídlo: Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava
Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu.
POZOR ZMENA! IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava.
Ďakujeme.


Prečítajte si náš článok Daňové priznanie 2020: najčastejšie otázky a odpovede, v ktorom sa dozviete všetko potrebné na vyplnenie daňového priznania.

Máte tiež možnosť vyplniť online daňové priznanie, rýchlo, jednoducho a bezpečne. Aplikácia vás prevedie procesom krok za krokom, vrátanie odvedenia 2% z daní. 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 17.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
 4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlásenia.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie o zaplatení dane na samostatnom liste (prípadne obe tlačivá na jednom liste pri obojstrannej tlači), doručte do 30.04. na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ďakujeme.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.
 2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Elektronický formulár, Potvrdenie o podaní daňového priznania), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Elektronický formulár, Potvrdenie o podaní daňového priznania). Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne je nutné zaplatiť aj daň z príjmov. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania. Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, do 31.3. odošlite daňové priznanie prostredníctvom elektronického systému.

Ďakujeme.

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa. POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.
 2. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov 2%, uveďte v daňovom priznaní analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 3. Ako sme už spomínali vyššie, fyzické aj právnické osoby majú v daňovom priznaní možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov do Plamienka. Právnické osoby nájdu políčko na zaškrtnutie v prvom riadku IV. časti daňového priznania.
 4. Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovými úradom iba elektronicky. Riadne vyplnené daňové priznanie je preto potrebné odoslať prostredníctvom elektronického systému v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne je nutné aj zaplatiť daň z príjmov.

Ďakujeme.