Detská paliatívna starostlivosť

Chcete vedieť viac o tejto problematike? Stiahnite si štandard MZ SR, odborné články a publikácie, ktoré sme vydali. Sú určené najmä pre odborníkov.

Komplexný manažment detského pacienta v domácej paliatívnej starostlivosti, 1. revízia štandardu MZ SR platná od 1.7.2021

Skríningové skóre špecializovanej domácej DPS

Detská paliatívna starostlivosť na Slovensku: Súčasnosť a výzvy budúcnosti, 2017 - touto odbornou brožúrou by sme chceli prispieť k rozvoju detskej paliatívnej starostlivosti. Prezentujeme a interpretujeme Vám dáta o incidencii, prevalencii a mortalite detí so život limitujúcimi a/alebo ohrozujúcimi chorobami ako aj počty smútiacich detí a dospelých po strate dieťaťa. Zozbierané údaje z obdobia rokov 2011 – 2016 nám poskytol Štatistický úrad Slovenskej republiky. Uvádzame tiež dáta o malom počte detí, ktorým bola v danom období poskytnutá domáca paliatívna starostlivosť. V publikácii sa venujeme aj výzvam a cieľom ďalšieho rozvoja detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku. Veríme, že ak by sa ich podarilo dosiahnuť, život nevyliečiteľne chorých, zomierajúcich a smútiacich detí by mohol byť radostnejší.