Vitajte na stránkach PLAMIENOK n.o.
Viac života, menej bolesti

Detská paliatívna starostlivosť

Chcete vedieť viac o tejto problematike? Stiahnite si brožúru. Je určená pre verejnosť aj pre odborníkov.

Odbornou brožúrou „Detská paliatívna starostlivosť na Slovensku: Súčasnosť a výzvy budúcnosti“ by sme chceli prispieť k rozvoju detskej paliatívnej starostlivosti. Prezentujeme a interpretujeme Vám dáta o incidencii, prevalencii a mortalite detí so život limitujúcimi a/alebo ohrozujúcimi chorobami ako aj počty smútiacich detí a dospelých po strate dieťaťa. Zozbierané údaje z obdobia rokov 2011 – 2016 nám poskytol Štatistický úrad Slovenskej republiky. Uvádzame tiež dáta o malom počte detí, ktorým bola v danom období poskytnutá domáca paliatívna starostlivosť. V publikácii sa venujeme aj výzvam a cieľom ďalšieho rozvoja detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku. Veríme, že ak by sa ich podarilo dosiahnuť, život nevyliečiteľne chorých, zomierajúcich a smútiacich detí by mohol byť radostnejší.


Skríningové skóre špecializovanej domácej DPS