ČO NÁS DETI A RODINY V PLAMIENKU NAUČILI - Detská domáca paliatívna starostlivosť v živote laika a praxi odborníka

Online prednášky pre študentov, odborníkov aj verejnosť - šk. rok 2024/2025
zimný semester 2024/2025, utorky 16:00 - 17:30, online.
sledujte náš Facebook

Slová študentov

Ahoj, ak zvažuješ, že by si také niečo chcel robiť, určite tam choď! Urobí ti to obraz o tom, čo Plamienok naozaj je a potom sa môžeš rozhodnúť. Dozvieš sa čosi o ľuďoch, o ich rozličnosti, potrebách, ale pomôže ti to spoznať aj seba samého, svoje kvality, ale aj slabé stránky. Nie je to o umieraní, ale o túžbe urobiť niekomu život krajším. Dozvieš sa o utrpení, jeho zmysle, prežívaní... ale aj to, že plač a ticho môže liečiť.
Betka, LFUK, 5. ročník

Plno užitočných informácií, nie len pre medikov, ale pre kohokoľvek, kto pracuje v sociálnej sfére. Veci, ktoré sa dajú aplikovať v rôznych oboroch. Uvedomenie si vlastných hodnôt, zdieľanie príjemných i nepríjemných vecí. Uvedomenie si kvality života v akomkoľvek období. Mnoho zážitkov aj srandy :)
Veronika, PDF UK - špec. pedagogika

Určite sa prihlás. Po prvej prednáške som sa rozhodla prihlásiť na všetky termíny. Je to niečo, o čom som nič nepočula. A nevedela som čím sa Plamienok zaoberá. Je dobré sa dozvedieť, ako sa v určitej situácii zachovať + poznať názory iných a porovnávať, rozoberať. Sú to úžasní ľudia a veľa ti dajú.
Marta, zdravotná sestra

O kurze
Kurz je ladený filozoficky, je vhodný pre každého, koho téma zaujíma. Odporúčame ho najmä študentom bez ohľadu na študijný odbor (veľmi vhodný pre študentov pomáhajúcich profesií) a odborníkom pomáhajúcich profesií. Budeme v ňom hovoriť o oznamovaní zlých správ, o rozhodovaní v náročných chvíľach, o eutanázii a paliatívnej starostlivosti, o spiritualite v situáciách, keď je náš  život, či život našich blízkych ohrozený, o tom, ako premýšľať o vyhorení v náročných obdobiach vopred. Budeme spolu klásť otázky, ktoré nám môžu pomôcť nájsť si vlastné odpovede tak, aby nám v živote pomohli. Budeme s Vami zdieľať najmä to, čo sa z kníh naučiť nedá.

Prihlásiť sa môžu
• študenti 3. – 5. ročníka akéhokoľvek odboru
Kurz je vhodný najmä pre študentov pomáhajúcich profesií (študenti všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva, psychológie, sociálnej práce, všeobenej, liečebnej a špeciálnej pedagogiky a pod.), ale aj pre študentov žurnalistiky a marketingu. 

• odborníci pomáhajúcich profesií
Lekári, zdravotné sestry, psychológovia, sociálni pracovníci, všeobecní, liečební a špeciálni pedagógovia, fyzioterapeuti, duchovní a pod.

• laická verejnosť
Kurz je vhodný pre všetkých, ktorých téma zaujíma.

Počet účastníkov: max.35
Kedy? zimný semester, utorky 16:00 - 17:30
Kde? online
Deadline prihlásenia: 20.09.2024

Forma a rozsah výučby: 15 hodín (10 týždňov x 1,5 hod.) formou prednášok a seminárov.
Ak sa účastník kurzu zúčastní najmenej na 9 z 10 vzdelávacích stretnutí, po skončení kurzu mu zašleme potvrdenie o absolvovaní kurzu. 

Podmienky účasti na vzdelávacom kurze:
- podpísanie zmluvy o účasti na vzdelávacom programe, kurz je bezplatný, ak účastník absolvuje 9 z 10 online vzdelávacích stretnutí 
- zapnutá a fuknčná kamera počas kurzu
- účastník je pripojený v uzavretej miestnosti bez prítomnosti detí
- napísanie a odoslanie záverečnej eseje
- účasť a súhlas s nahrávaním záverečného online podcastu

Sylaby kurzu:
 
01.10.2024 Prečo hovoríme viac o eutanázii ako o paliatívnej starostlivosti? Domáca paliatívna starostlivosť v zdraví. 
08.10.2024 Oznamovanie zlých správ 
15.10.2024 Rozhodovanie a liečba nevyliečiteľne chorých detí 
22.10.2024 Detská paliatívna starostlivosť v praxi (kazuistika rodiny) 
29.10.2024 Starostlivosť o seba ako prevencia Burn-out syndrómu  
05.11.2024 Posledné dni a hodiny. Paliatívna liečba a sprevádzanie v rodinách s nevyliečiteľne chorým dieťaťom  
12.11.2024 Komunikácia v náročných chvíľach 
19.11.2024 Ako sprevádzať nevyliečiteľne choré a smútiace dieťa 
26.11.2024 Smútenie a možnosti pomoci v rodinách, ktoré stratili dieťa   
03.12.2024 Duchovné sprevádzanie rodín, ktoré strácajú dieťa

Prednášajúci:
MUDr.Mária Jasenková, MUDr.Martina Mikesková, MUDr.Margaréta Bencelová, Iván Gómez, Mgr. Barbora Kanavorová, Mgr.Jaroslava Kosecová 

Odborný garant predmetu: 
Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.

Kontakt: MUDr.Mária Jasenková,  jasenkova@plamienok.sk,  0908 686 897 

 

Prihláška na online kurz: ČO NÁS DETI A RODINY V PLAMIENKU NAUČILI

Prihláška na online kurz: ČO NÁS DETI A RODINY V PLAMIENKU NAUČILI

Vyplňte prosím všetky povinné údaje, inak sa prihláška neodošle. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na info@plamienok.sk

facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky