Výročné správy a audity

Podrobnosti o využití darovaných finančných prostriedkov nájdete vo výročných správach.

facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky