Ako použijeme 2% z dane v Plamienku?

Ako použijeme 2% z dane v Plamienku? Ako použijeme 2% z dane v Plamienku? Rozhodujete sa, ktorej organizácii venujete tento rok 2% z dane? Určite sa zaujímate o to, komu pomôžu a na čo presne budú využité.

V nasledujúcich riadkoch by sme Vám preto radi priblížili, na aké konkrétne účely použijeme 2% z dane a ako pomôžu deťom a rodinám Plamienka.

V článku sa dozviete:
 

- príbeh založenia neziskovej organizácie Plamienok
- ako pomôžu vaše 2% z dane nevyliečiteľne a ťažko chorým deťom  
- ako podporíte s pomocou vašich 2% z dane smútiace deti a rodiny
- na aké účely použijeme 2% z dane v Plamienku
- ako darovať 2% z dane Plamienku
- potrebné tlačivá na stiahnutie

Prosíme, darujte svoje 2% aj tento rok Plamienku. 

PRÍBEH ZALOŽENIA A ROZVOJA PLAMIENKA

Všetko sa začalo príbehom malého Dávidka. Mladá ošetrujúca lekárka Mária Jasenková stála ticho vedľa postieľky Dávidka, ktorý energicky búchal do železnej opierky nemocničnej postele a kričal, že chce ísť domov. Nevedela, ako má reagovať. Povedala mu, že bez odbornej pomoci doma byť nemôže. To by mu nepomohlo. Vedela, že jeho zdravotný stav sa bude zhoršovať a že mu hrozí, že sa domov už nikdy nedostane. Hlavou jej vírili myšlienky a kládla si otázku: „Urobila som naozaj pre nevyliečiteľne chorého Dávida všetko, čo som mohla?“ Vravela si, že keby za ním chodila domov a keby mal doma všetky lieky a prístroje ako v nemocnici, všetko by mohlo byť inak. Deti sú predsa radšej doma ako v nemocnici, najmä nevyliečiteľne choré. A v jej hlave sa zrodil plán, ako im pomôcť túto túžbu naplniť.
A tak vznikol Plamienok.
Dnes sa príbeh Plamienka píše už 22 rokov. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme vážne a nevyliečiteľne chorým deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Môžu sa na nás obrátiť rodičia detí s akoukoľvek ťažkou, nevyliečiteľnou chorobou. Nezáleží na tom, či ide o onkologickú, metabolickú alebo neurodegeratívnu chorobu alebo ťažkú vrodenú vývojovú vadu. Deti môžu byť so svojimi rodičmi a súrodencami doma, nemusia zostať v nemocnici. Lieky a zdravotné prístroje im Plamienok bezplatne zapožičia domov a odborníci sú im k dispozícii nepretržite. Lekári, zdravotné sestry, psychológovia a sociálni pracovníci deti doma pravidelne navštevujú. Kedykoľvek cez deň alebo v noci, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, môžu rodičia telefonicky kontaktovať lekára a zdravotnú sestru a požiadať ich o radu, alebo domácu návštevu. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov aj laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Zlepšujeme aj spoločenskú informovanosť a citlivosť voči témam ako je život a smrť, láska a smútok alebo pomoc na konci života.
 
VAŠE 2% Z DANE UMOŽNIA, ABY SA NEVYLIEČITEĽNE A VÁŽNE CHORÉ DETI MALI ČO NAJLEPŠIE

Naše motto je VIAC ŽIVOTA A MENEJ BOLESTI. Našou filozofiou je, že nevyliečiteľne choré deti majú právo na domov. Pomáhame, aby bol život nevyliečiteľne chorých detí doma radostnejší. Deti môžu byť doma, a nemusia neznesiteľne trpieť. Pomáhame im prekonať bolesť, problémy s dýchaním a iné ťažkosti. Pomáhame nielen chorým deťom, ale aj ich rodičom, zdravým súrodencom, a niekedy dokonca aj širšej rodine. Na domácu návštevu prinesieme hračku, spoločenskú hru, farbičky, papier alebo iné pomôcky na tvorivé aktivity. Ak sa to dá, hráme sa a tvoríme, aby duše detí a rodičov na chvíľku pookriali. Niekedy im zahráme na gitare, prinesieme film alebo novú knihu. Často sa rozprávame. O tom, čím žijú, o čom premýšľajú, čo majú od poslednej návštevy nové. Kráčame spolu s nimi, dávame aj dostávame.
Snažíme sa umožniť nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám, aby mohli zažívať spoločné radostné chvíle v teple domova. Snažíme sa spolu s nimi objavovať, čo im prináša radosť, ale zároveň ich podporovať v náročných chvíľach.

Ďakujeme aj rodinám v našej starostlivosti, že nám dôverujú a obracajú sa na nás v najťažších chvíľach. Napĺňa nás to presvedčením, že naša práca dáva zmysel. Viac o domácej starostlivosti si môžete prečítať tu: Prijatie do starostlivosti.

Naša pomoc je bezplatná, ale každý výjazd niečo stojí. Preto sú pre fungovanie Plamienka 2 % z dane také dôležité a sme vďační za vašu podporu. 

V roku 2023:
 • v starostlivosti sme mali 31 detí,
 • na návšteve u rodín sme boli 291-krát,
 • telefonovali sme s nimi 613-krát,
 • precestovali sme 42 295 kilometrov.

AKO POMÔŽU 2% Z DANE DEŤOM A RODINÁM V DOMÁCEJ STAROSTLIVOSTI PLAMIENKA?

Vaše 2% z dane nám umožňujú zabezpečiť deťom lieky, ošetrovací materiál, zdravotné prístroje aj hračky. Zdravotné prístroje, ktoré budú mať od nás, im uľahčia napríklad kúpanie alebo dýchanie. Napríklad kyslíkový koncentrátor, v hodnote 700 €, vyrába 99% kyslík a deťom výrazne pomáha s dýchaním. Vážne choré deti potrebujú aj množstvo liekov, ktoré pre rodiny znamenajú finančnú záťaž. Vďaka 2% im dokážeme potrebné lieky zabezpečiť. Vďaka 2% z dane môžeme aj natankovať benzín do auta, aby sme mohli za deťmi a rodinami cestovať, a deti nemuseli navštevovať lekára. Z Plamienka príde lekár priamo k nim domov. Okrem toho si s rodinami telefonujeme, kedykoľvek to potrebujú. Nájdu u nás nielen zdravotnú, ale aj psychologickú a sociálnu pomoc. Okrem toho, že naši odborníci sa venujú nevyliečiteľne a ťažko chorým deťom, poskytujú pomoc aj súrodencom a širšej rodine. Náklady na deň v domácej starostlivosti sa pohybujú od 30 do 120 €. Naša pomoc pre deti a rodiny je však  bezplatná. Preto majú pre nás 2% z dane takú veľkú hodnotu. Umožňujú nám pokračovať v poskytovaní paliatívnej starostlivosti nevyliečiteľne a ťažko chorým deťom a ich rodinám.

Preto sa na Vás obraciame s prosbou - pomôžte nám splniť týmto deťom ich najväčší sen - byť doma, v pohodlí, vo svojej posteli, v náručí svojich najmilších. 


VAŠE 2% Z DANE POMÔŽU SMÚTIACIM DEŤOM A RODIČOM V CENTRE SMÚTKOVEJ TERAPIE

Aj Centrum smútkovej terapie môžeme prevádzkovať najmä vďaka vašej podpore vo forme 2% z dane.  V centre ponúkame  bezplatnú terapeutickú pomoc deťom a rodinám, ktoré stratili blízku osobu. Poskytujeme im bezpečný priestor a odbornú podporu počas bolestného obdobia, keď sa snažia vyrovnať so stratou. Hľadáme spolu zdroje a radosť zo života. Plamienok ponúka pomoc deťom a mladým, ktorí stratili blízku osobu (rodiča, súrodenca, starého rodiča) za akýchkoľvek okolností (choroba, nehoda, samovražda, náhle úmrtie a podobne) a rodinám po strate dieťaťa
V našom Centre smútkovej terapie pracujú odborníci, ktorí sú oporou pre deti a rodiny, ktoré stratili svojich blízkych.

Čo robíme v Centre smútkovej terapie?

- Skupinové terapie pre deti a mladých po strate blízkeho 
- Skupinové terapie pre rodičov
- Individuálne terapie 
- Letný terapeutický tábor 
- Terapeutický víkend pre rodiny 
- Konzultácie so psychológom pre rodičov
- Konzultácie so psychológom pre učiteľov

Centrum smútkovej terapie poskytuje deťom a  rodinám priestor na to, aby mohli znovu nájsť vnútornú rovnováhu a  radosť zo života. Môžu si vybrať individuálnu alebo skupinovú terapiu. Naši odborníci sa stávajú ich sprievodcami pri hľadaní cesty smerujúcej k životu. S deťmi pracujeme najmä prostredníctvom hry a tvorivých aktivít. V terapeutických skupinách deti a adolescenti spoznávajú nových priateľov, tvoria, alebo aj cvičia či tancujú. Ak chcú, môžu zdieľať aj svoje pocity alebo myšlienky. Každý rok otvárame obvykle dve skupiny – jednu pre teenagerov a jednu pre mladšie deti. Vzťah s odborníkom a pravidelné terapeutické stretnutia pomáhajú, aby sa smútenie časom nezhoršovalo a nezasahovalo kriticky do každodenného fungovania rodiny. Podporujeme ďalší zdravý vývoj dieťaťa a pôsobíme preventívne. V rámci skupinovej terapie sa nám v minulosti už podarilo pripraviť aj divadelné predstavenie. V prieskume nám viac ako 90% rodičov potvrdilo, že skupinové stretnutia pomohli zlepšiť celkový psychický stav ich detí.
Okrem toho otvárame každý rok aj terapeutickú skupinu pre rodičov. Poskytuje pomoc rodičom s deťmi a adolescentami, ktorí stratili blízkeho v rodine alebo blízkom okolí. Skupinová terapia ponúka inšpiráciu od ľudí, ktorí zažili podobnú skúsenosť. Ponúka tiež vedomosti, praktické návrhy, ako pomôcť smútiacim deťom a inšpiráciu, ako sa starať o seba samého.
Pre deti a adolescentov po strate blízkeho organizujeme každý rok v júli aj bezplatný terapeutický tábor. V  spoločnosti našich terapeutov a  vyškolených dobrovoľníkov zažijú deti spolupatričnosť a prijatie. V bezpečnom prostredí dostanú priestor sa otvoriť. Spoznajú deti s podobnou skúsenosťou a vďaka rôznorodým zábavným aktivitám si užijú bezstarostné dni a čistú radosť. Vaše 2% z dane nám pomáhajú pokryť náklady tábora. Sú to napríklad cestovné náklady pre dobrovoľníkov, nákup hračiek a materiálu na kreatívne aktivity, vstupné poplatky, ubytovanie a stravovanie pre deti.

tabor

Organizujeme aj víkendové stretnutia pre smútiace rodiny. Počas terapeutického víkendu si môžu rodiny, ktoré smútia za svojimi blízkymi, oddýchnuť a načerpať energiu zo stretnutia s ľuďmi, s ktorými sa vedia navzájom pochopiť, povzbudiť a inšpirovať. Stretnutia prebiehajú v atmosfére vzájomnej blízkosti a otvorenosti. Rodiny idú spolu na výlet, rozprávajú sa, deti sa hrajú a tvoria. Rodinám hradíme zo sponzorských darov a z 2% z dane ubytovanie, plnú penziu, vstupné poplatky na výlety a náklady na terapeutický program.
 
V roku 2023:
 • poskytli sme 342 pravidelných terapeutických sedení pre 44 dospelých,
 • uskutočnili sme 156 pravidelných stretnutí pre 25 detí, 
 • od októbra 2022 do júna 2023 sme pre 13 detí, 11 adolescentov a 7 rodičov zrealizovali pravidelné stretnutia 3 terapeutických skupín, pričom každá skupina absolvovala 11 terapeutických stretnutí,
 • v októbri 2023 sme otvorili 3 nové skupiny pre 6 detí, 6 adolescentov a 9 dospelých,
 • na stretnutiach smútiacich rodín si v júni oddýchlo 24 detí a 20 dospelých z 15 rodín a v novembri 18 detí a 16 dospelých z 13 rodín,
 • ďalších 42 detí po strate rodiča alebo súrodenca zažilo krásne chvíle na letnom terapeutickom tábore.

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli v minulom roku darovať 2% z dane Plamienku. Prosíme, venujte nám 2% aj tento rok, aby sme mohli naďalej poskytovať bezpečný priestor a pomoc pre rodiny a deti počas náročného obdobia. Vaša podpora je kľúčová pre zachovanie a rozširovanie našich služieb, ktoré majú zásadný vplyv na život rodičov a detí po strate blízkeho. Ďakujeme, že im môžeme spolu pomáhať. 


kolaz

VAŠE 2% Z DANE PRE PLAMIENOK - PRÍLEŽITOSŤ ZLEPŠIŤ ŽIVOT DETÍ A RODÍN

Raz ročne, v marci a apríli, môžete pomôcť zlepšiť život detí a rodín Plamienka aj z vašich daní. Prosíme, nenechajte vaše 2% prepadnúť. Darovanie 2% či 3% z dane vás nebude stáť nič, iba chvíľku času. Vaše 2% z dane venujete pri odovzdávaní daňového priznania. Nie je potrebné uvádzať čísla účtov prijímateľov 2%. Na účty prijímateľov 2% z dane prevádzajú peniaze daňové úrady. V daňovom priznaní je potrebné uviesť iba názov a IČO prijímateľa. Celú daň uhrádzate daňovému úradu. Po overení údajov a splnení všetkých podmienok má daňový úrad lehotu 90 dní na prevod sumy v prospech vami vybraného prijímateľa. 

Chcete venovať 2% z dane Plamienku, ale neviete presne ako na to? Pomôže vám náš článok Ako darovať 2% z dane?, v ktorom nájdete podrobné postupy pre darovanie 2% z dane pre zamestnancov, fyzické aj právnické osoby. 

Máte nejasnosti v spôsobe podávania daňového priznania? Pomôže vám článok Daňové priznanie - najčastejšie otázky a odpovede.  

Darujte nám svoje 2% z dane, aby sme mohli spolu s vami ďalej pomáhať ťažko, nevyliečiteľne chorým a smútiacim  deťom a ich rodinám. 
Ďakujeme 


DAŇOVÉ TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

 • TLAČIVÁ PRE ZAMESTNANCOV
 • TLAČIVÁ PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI SAMÉ PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE
 • TLAČIVÁ PRE PRÁVNICKÉ OSOBY
Ing. Gabriela Trošková
Ing. Gabriela Trošková 13.2.2024