Ako PLAMIENKU pomôžu 2% z dane?

Ako PLAMIENKU pomôžu 2% z dane? Ako PLAMIENKU pomôžu 2% z dane?

V článku sa dozviete:  

- ako dokážu Vaše 2% z dane pomôcť nevyliečiteľne chorým deťom   
- ako vieme s Vašimi 2% z dane pomôcť smútiacim deťom a rodinám  
- ako presne použijeme 2% z dane od našich darcov 
- ako vďaka 2% z dane môžeme hovoriť o dôležitých témach 
- ako darovať 2% z dane Plamienku  
- potrebné tlačivá k 2% z dane na stiahnutie 

Keď sa človek rozhodne podporiť neziskovú organizáciu či občianske združenie, zaujíma sa o to, čo sa s darom stane. Chce mať istotu, že bude využitý účelne. Preto by sme Vám v nasledujúcom texte chceli priblížiť fungovanie Plamienka. Budete mať lepšiu predstavu o tom, kam idú 2% z dane a ako pomáhajú.  

Prosíme, darujte svoje 2% z dane aj tento rok Plamienku. 

2% Z DANE UMOŽNIA NEVYLIEČITEĽNE CHORÝM DEŤOM PLAMIENKA BYŤ A ŽIŤ DOMA
 
Robíme všetko pre to, aby nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny zažívali doma VIAC ŽIVOTA A MENEJ BOLESTI. Naším poslaním je pomáhať týmto deťom, aby ich cesta bola pokojnou plavbou. Spolu hľadáme, čo im prináša radosť a zdieľame, čo je pre nich ťažké. Za každým najazdeným kilometrom, za každou návštevou či telefonátom je jeden cieľ: byť rodine oporou vo chvíľach, keď to potrebuje.  

Taký bol aj rok 2023:
- mali sme 
31 detí v našej starostlivosti,
- naše rodiny sme navštívili 291 krát,
- telefonovali sme s nimi 613 krát,
- a najazdili sme za nimi 42 295 kilometrov. 
KAM PRESNE PÔJDU VAŠE 2% Z DANE PRI POMOCI DEŤOM A RODINÁM V DOMÁCEJ STAROSTLIVOSTI?  

- lieky 
- ošetrovací materiál 
- zdravotné prístroje 
- hračky 
- benzín 
- telefonáty 
- zdravotná, psychologická a sociálna pomoc 

Zaobstaráme deťom lieky, ktoré zmiernia ich bolesť. Vybavíme ich setom ošetrovacieho materiálu. Donesieme im zdravotné prístroje, ktoré im uľahčia dýchanie, kúpanie alebo pomôžu v iných problematických oblastiach. Zabezpečíme pre ne hračky, pretože keď sa deti hrajú, ich duša znovu objaví farby života. Zaplatíme výdavky za benzín, pretože za našimi deťmi cestujeme každý deň v roku v okruhu približne do 2 hodín od Bratislavy a sme im k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždne, vo dne i v noci. Telefonujeme si s rodinami, kedykoľvek to potrebujú. Máme odborníkov, ktorí sa venujú aj súrodencom nevyliečiteľne chorých detí či širšej rodine a poskytujú im sociálne a psychologické poradenstvo. 

Pre detičky a ich rodiny v domácej starostlivosti robíme všetko bezplatne. Preto nám Vaše 2% z dane tak veľmi pomáhajú. 

Rodičia, ktorí čakajú dieťatko s vážnym vrodeným ochorením alebo rodičia, ktorí sa dozvedeli, že ich dieťa má nevyliečiteľnú chorobu nás môžu kontaktovať so žiadosťou o konzultáciu s lekárom Plamienka. Spolu sa pozrieme na potreby dieťaťa a možnosti jeho liečby. Viac informácií o pomoci vážne, nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám nájdete tu: Prijatie do starostlivosti. 

 

2% Z DANE POMÔŽU V PLAMIENKU SMÚTIACIM DEŤOM AJ DOSPELÝM 

Aj naše Centrum smútkovej terapie funguje vďaka Vašim 2% z dane. V Centre smútkovej terapie sú naši odborníci oporou deťom a rodinám, ktoré stratili svojich blízkych. 

Medzi hlavné projekty Centra smútkovej terapie patria: 
Naša pomoc pre deti a rodiny je zdarma. Poskytujeme im priestor na to, aby mohli znovu nájsť vnútornú rovnováhu a otvoriť sa radosti. Môžu absolvovať individuálne alebo skupinové terapie. Naši odborníci sa stávajú ich sprievodcami pri hľadaní cesty smerom k životu. S deťmi a adolescentmi pracujeme aj v terapeutických skupinách, kde sa hrajú s novými priateľmi, tvoria, cvičia a ak chcú, zdieľajú svoje pocity a myšlienky. Obvykle sú otvorené dve skupiny – jedna pre adolescentov a jedna pre deti. V rámci skupinovej terapie sa nám už podarilo pripraviť aj divadelné predstavenie. 
 
Deti a adolescenti, ktorí stratili blízkeho, sa môžu zúčastniť každý rok bezplatného letného terapeutického tábora, kde strávia týždeň v objatí krásnej prírody. Tábor sa koná v júli. Stretnú sa tu deti s podobnou skúsenosťou a v bezpečnom prostredí majú možnosť otvoriť sa. V spoločnosti našich terapeutov a vyškolených dobrovoľníkov môžu nechať svojim emóciám voľný priebeh, zažiť prijatie a užiť si zábavu plnú čistej radosti. Vaše 2% nám pomáhajú pokryť náklady tábora, ako napríklad cestovné náklady pre dobrovoľníkov, nákup hračiek a kreatívneho materiálu, vstupné poplatky a občerstvenie pre deti počas výletov. 

Okrem toho každoročne organizujeme víkendové stretnutia pre rodiny, ktoré smútia za svojimi blízkymi. Počas víkendu si môžu rodiny na chvíľku vydýchnuť a načerpať nové sily. Ubytovanie, strava 3x za deň, vstupné poplatky na výlety a náklady na terapeutický program sú hradené zo sponzorských darov a z 2% z dane.  

V roku 2023 sme poskytli:
342 pravidelných terapeutických sedení pre 44 dospelých a 156 pravidelných stretnutí pre 25 detí, 
- od októbra 2022 do júna 2023 sme pre 7 rodičov, 13
 detí a  11 adolescentov zrealizovali pravidelné
 stretnutia troch terapeutických skupín, pričom každá skupina absolvovala 11 terapeutických stretnutí,
- v októbri 2023 sme otvorili 3 nové terapeutické skupiny pre 6 detí, 6 adolescentov a 9 dospelých,
- na víkendovom stretnutí pre smútiace rodiny si v júni oddýchlo 24 detí a 20 dospelých z 15 rodiniek
- na novembrovom terapeutickom víkende pre rodiny načerpalo nové sily 18 detí a 16 dospelých z 13 rodín, 
- ďalších 42 detí po strate rodiča alebo súrodenca zažilo krásne momenty na letnom terapeutickom tábore.
2% Z DANE POMÁHAJÚ VZDELÁVAŤ ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

Počas celého roka sa snažíme produkovať kvalitný obsah, ktorý je dostupný zadarmo na rôznych online platformách. Informujeme a vzdelávame verejnosť o paliatívnej starostlivosti a smútkovej terapii. Vzdelávame študentov, odbornú aj laickú verejnosť o téme detskej paliatívnej starostlivosti. Snažíme sa tvoriť obsah, ktorý sa dotýka každého z nás, podnecuje k zamysleniu, psychohygiene a sebarozvoju. Na webovej stránke, našom YouTube kanáli i sociálnych sieťach uverejňujeme videá, podcasty a články, ktoré môžu pomôcť v náročných situáciách. Vypovedajú o našej práci a prinášajú príbehy rodín, ktoré vďaka Plamienku môžu prežívať viac radosti a menej bolesti.  

V prvom polroku 2023 sme pripravili edukatívny projekt "Plamienok pomáha rodičom", v rámci ktorého sme vypublikovali krátke vzdelávacie videá pre rodičov vážne chorých detí. Na konci roka 2023 sme v spolupráci s talentovanou slovenskou ilustrátorkou Danielou Olejníkovou vytvorili originálnu ilustráciu s názvom „Spoločné chvíle sú poklady“. 

Patrili sme medzi iniciátorov petície za zachovanie asignácie 2% z dane pre neziskové organizácie. Začali sme apelovať aj na systémovú zmenu, ktorú si vyžaduje detská paliatívna starostlivosť na Slovenku. 
 
V roku 2023 sme verejnosti ponúkli:
 

Prebiehalo u nás aj vzdelávanie:
Vaše 2% z dane pomáhajú produkovať edukatívne videá, články, publikácie a iný obsah, ktorý tvoríme priamo pre rodičov. Tento obsah môže pomôcť rodinám, keď sa s nami nemôžu stretnúť osobne. Inšpiratívne rozhovory či podcasty s rodičmi, ktorí sa ocitli v podobnej životnej situácii, tipy a návrhy, ktoré môžu pomôcť takéto situácie zvládnuť a v neposlednom rade informácie o možnostiach pomoci, ktorá je pre rodičov dostupná BEZPLATNE.


DARUJTE SVOJE 2% Z DANE PLAMIENKU

Raz ročne teda môžete prispieť k chodu Plamienka aj z vašich daní. 
Marec a apríl sú mesiace, kedy môže každý svojou pomocou ovplyvniť osudy mnohých detí a rodínProsíme, nenechajte prepadnúť svoje 2% či 3% z dane. Nebude Vás to stáť nič, iba chvíľku času. Vaše 2% z dane venujete pri odovzdávaní daňového priznania. Nie je potrebné uvádzať čísla účtov prijímateľov 2%. Na ich účty prevádzajú peniaze daňové úrady. V daňovom priznaní je potrebné uviesť iba názov a IČO prijímateľa. Celú daň uhrádzate daňovému úradu. Po overení údajov a splnení všetkých podmienok má daňový úrad lehotu 90 dní na prevod sumy v prospech vami vybranej neziskovej organizácie, nadácie alebo občianskeho združenia. 

Chcete venovať 2% z dane Plamienku, ale neviete presne, ako na to? Pomocnú ruku vám podá náš článok Ako darovať 2% z dane?v ktorom nájdete podrobný rozpis postupov pre darovanie 2% z dane pre zamestnancov, fyzické aj právnické osoby. 

Pokiaľ máte nejasnosti v otázkach podávania daňového priznania, pomôže vám článok Daňové priznanie - najčastejšie otázky a odpovede.   
 

Darujte nám svoje 2% z dane a staňte sa aj Vy plamienkom pomoci. Práve 2% z Vašich daní sú to, čo drží Plamienok pri životeĎakujeme, že nám pomáhate pomáhať. ❤DAŇOVÉ TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

  • TLAČIVÁ PRE ZAMESTNANCOV 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 

  • TLAČIVÁ PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI SAMÉ PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE 

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A 

Potvrdenie o podaní daňového priznania fyzických osôb TYP A 

Elektronický formulár pre fyzickú osobu TYP A nájdete tu 

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B 

Potvrdenie o podaní daňového priznania fyzických osôb TYP B 

Elektronický formulár pre fyzickú osobu TYP B nájdete tu 

  • TLAČIVÁ PRE PRÁVNICKÉ OSOBY 

Elektronický formulár pre právnické osoby nájdete tu 
 

Ing. Gabriela  Trošková
Ing. Gabriela Trošková 9.2.2024
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky