Vitajte na stránkach PLAMIENOK n.o.
Viac života, menej bolesti

Pre vás, ktorí ste stratili viackrát

Pre vás, ktorí ste stratili viackrát Pre vás, ktorí ste stratili viackrát
Už nie som najmladšia a za svoj krátky život som si všimla, že čím viac blízkych ľudí v živote strácame, tým ťažšie je pre nás zvládnuť ďalšiu stratu. Pretože časť bolesti v našej duši navždy zostane. A ak opakovane strácame, stáva sa, že sa v nás hromadí. Prichádzajú dlhé obdobia, keď je život iba cestou tmavým, osamoteným a trpkým údolím.

Myslím dnes na všetkých, ktorí v krátkej či dlhšej dobe, stratili viac blízkych ľudí. Na tých, ktorí v nedávnej minulosti stratili partnera, rodiča či dieťa a teraz musia byť doma, bez osobných kontaktov so širšou rodinou, priateľmi či známymi. Myslím na deti, ktoré v tejto pandémii stratili viacerých z rodiny. Sú aj také, čo stratili oboch rodičov. Alebo len jedného, s ktorým žili. Bolesť z týchto strát sa za okolností, v ktorých žijeme, asi dlhodobo nebude dať zvládať. Keď jej je veľa, prestáva nám na živote záležať. A tak vlastne v období, keď by sme najviac potrebovali pomoc, ju najmenej hľadáme.

Žiada sa mi preto napísať: „Nevzdajte svoj život. Najmä kvôli tým, ktorých ste stratili. Určite by to nechceli. Nevzdajte ho kvôli deťom, ktoré sú Vaše alebo s ktorými máte blízky vzťah. Pre ne ste nenahraditeľní. Ak život nevzdáte, učíte ich, aby ho aj oni v budúcnosti nevzdali. A čakajú ich určite ešte ďalšie náročné obdobia.“ 

Možno sa opýtate, čo to znamená nevzdať život? Znamená to hľadať pomoc. Znamená to zavolať komukoľvek – priateľovi, susedovi, známemu a hoci aj na linku pomoci a rozhodnúť sa rozprávať o tom, aké sú Vaše dni. Znamená to vyhľadať odborníka – psychológa či psychiatra. Lieky síce neodstránia bolesť duše, ale pomôžu zmierniť jej silu. Bolesť duše odstráni jedine láska a v tom najťažšom období na ňu neveríme. Kým začneme, lieky nám pomôžu si oddýchnuť.  
Možno si poviete: „Psychológ mi nepomôže, musím(e) to zvládnuť sám(i).“ Život mi ukázal, že jazva na srdci po náročnej a opakovanej strate sa málokedy zahojí sama, málokedy sama prestane krvácať. Bez odbornej pomoci krváca dlhodobo a život nám uniká pomedzi prsty. Deťom bráni sa rozvíjať a nadväzovať vzťahy s vrstovníkmi, ktoré tak veľmi  potrebujú.

Nevzdajme to! Dovoľme životu a odborníkom, aby nám a našim deťom pomohli.

V Plamienku radi bezplatne ponúkneme pomoc rodinám s deťmi, ktoré počas pandémie či mimo nej stratili blízkeho. Kontakt: info@plamienok.sk, 0915 981 365
 
MUDr. Mária  Jasenková
MUDr. Mária Jasenková 9.2.2021
Kategórie