Pre vás, ktorí ste stratili viackrát

Pre vás, ktorí ste stratili viackrát Pre vás, ktorí ste stratili viackrát
Už nie som najmladšia a za svoj krátky život som si všimla, že čím viac blízkych ľudí v živote strácame, tým ťažšie je pre nás zvládnuť ďalšiu stratu. Pretože časť bolesti v našej duši navždy zostane. A ak opakovane strácame, stáva sa, že sa v nás hromadí. Prichádzajú dlhé obdobia, keď je život iba cestou tmavým, osamoteným a trpkým údolím.

Myslím dnes na všetkých, ktorí v krátkej či dlhšej dobe, stratili viac blízkych ľudí. Na tých, ktorí v nedávnej minulosti stratili partnera, rodiča či dieťa a teraz musia byť doma, bez osobných kontaktov so širšou rodinou, priateľmi či známymi. Myslím na deti, ktoré v tejto pandémii stratili viacerých z rodiny. Sú aj také, čo stratili oboch rodičov. Alebo len jedného, s ktorým žili. Bolesť z týchto strát sa za okolností, v ktorých žijeme, asi dlhodobo nebude dať zvládať. Keď jej je veľa, prestáva nám na živote záležať. A tak vlastne v období, keď by sme najviac potrebovali pomoc, ju najmenej hľadáme.

Žiada sa mi preto napísať: „Nevzdajte svoj život. Najmä kvôli tým, ktorých ste stratili. Určite by to nechceli. Nevzdajte ho kvôli deťom, ktoré sú Vaše alebo s ktorými máte blízky vzťah. Pre ne ste nenahraditeľní. Ak život nevzdáte, učíte ich, aby ho aj oni v budúcnosti nevzdali. A čakajú ich určite ešte ďalšie náročné obdobia.“ 

Možno sa opýtate, čo to znamená nevzdať život? Znamená to hľadať pomoc. Znamená to zavolať komukoľvek – priateľovi, susedovi, známemu a hoci aj na linku pomoci a rozhodnúť sa rozprávať o tom, aké sú Vaše dni. Znamená to vyhľadať odborníka – psychológa či psychiatra. Lieky síce neodstránia bolesť duše, ale pomôžu zmierniť jej silu. Bolesť duše odstráni jedine láska a v tom najťažšom období na ňu neveríme. Kým začneme, lieky nám pomôžu si oddýchnuť.  
Možno si poviete: „Psychológ mi nepomôže, musím(e) to zvládnuť sám(i).“ Život mi ukázal, že jazva na srdci po náročnej a opakovanej strate sa málokedy zahojí sama, málokedy sama prestane krvácať. Bez odbornej pomoci krváca dlhodobo a život nám uniká pomedzi prsty. Deťom bráni sa rozvíjať a nadväzovať vzťahy s vrstovníkmi, ktoré tak veľmi  potrebujú.

Nevzdajme to! Dovoľme životu a odborníkom, aby nám a našim deťom pomohli.

V Plamienku radi bezplatne ponúkneme pomoc rodinám s deťmi, ktoré počas pandémie či mimo nej stratili blízkeho. Kontakt: info@plamienok.sk, 0915 981 365
 
MUDr. Mária  Jasenková
MUDr. Mária Jasenková 9.2.2021