Ako smútiacemu priateľovi odporučiť odbornú pomoc

Ako smútiacemu priateľovi odporučiť odbornú pomoc Ako smútiacemu priateľovi odporučiť odbornú pomoc

V dnešných pandemických časoch sa nie zriedka stáva, že náš priateľ či priateľka potrebuje odbornú psychologickú pomoc. Ako im ju ponúknuť? Radi by sme Vám ponúkli niekoľko inšpirácií a postrehov, ku ktorým nás práca s deťmi a dospelými po strate blízkeho doviedla. 

Plamienok ponúka rodičom detí, ktoré stratili blízkeho, bezplatné konzultácie s psychológom, individuálne aj skupinové terapie pre deti aj dospelých.

Po strate blízkeho sa smútiaci ľudia vyrovnávajú s mnohými bolestnými pocitmi. Rodičia detí smútia sami a zároveň sú zaťažení smútkom a starosltivosťou o svoje smútiace deti.  Je pre nich ťažké počúvať. My, ktorí im chceme pomôcť, často viac hovoríme ako počúvame a cítime sa dotknutí slovami či reakciami priateľa hoci vieme, že sú v zármutku normálne. Nebýva pre nás jednoduché ich prijať. 

ZAMYSLIME SA NAJPRV NAD SEBOU SAMÝM 

Prečítajte si viac o témach Počúvaj a Chvíľa ticha. Ak budete počas stretnutia s Vašim smútiacim priateľom dbať na to, čo ste sa naučili o týchto dvoch témach, ľahšie rozpoznáte, kedy Váš priateľ potrebuje odbornú pomoc. Ak napriek Vašej dlhodobej podpore je jeho myslenie a prežívanie stále rovnaké a nedokáže sa posunúť vpred, odporučte mu odbornú pomoc – napr. pomoc psychológa, psychoterapeuta, psychiatra.

Náš priateľ môže byť nahnevaný, smutný, mrzutý, uplakaný. Nepomôžeme mu, ak povieme ,,zostaň silný“, ,,buď trpezlivý“, ,,Boh ti pomôže“. Môže sa stať, že ho slovami zraníme, hoci mu chceme pomôcť.

V snahe pomôcť nášmu priateľovi prežívame temer vždy väčšiu či menšiu úzkosť. Je ťažké sa zbaviť očakávaní ako by sa náš priateľ mal správať. Úzkosť prichádza aj preto, že sme konfrontovaní s vlastnou stratou a zraniteľnosťou.


AKO ODPORUČIŤ SMÚTIACEMU PRIATEĽOVI ODBORNÚ POMOC

 1. Zvoľte správny čas. Možno popoludnie pri čaji alebo káve, keď Váš priateľ nie je veľmi zaneprázdnený.
 2. Veľmi dôležité! Buďte pripravený na odpor. Ľudia, ktorých zármutok je komplikovaný často odmietajú navštíviť odborníka. ,,Nie som predsa blázon.“, ,,To prejde.“, ,,Nemôžem si dovoliť platiť za konzultácie.“, ,,Nemám čas.“ Prečítajte si viac, prečo ľudia odmietajú odbornú pomoc.
 3. Priateľa do odbornej pomoci netlačte. Poproste ho, aby o nej popremýšľal a zmeňte tému rozhovoru.
 4. Na ďalšom stretnutí môžete spoločne napísať zoznam pre a proti návšteve odborníka.
 5. Bez zbytočnej diskusie skúste priateľovi citlivo popísať dva príklady z jeho života, ktoré jednoznačne ukazujú, že potrebuje odbornú pomoc. Pomôžete mu tak pripustiť si, že „život sa mu vymyká z rúk“ a dlhodobo takto nebude môcť fungovať.
 6. Ponúknite priateľovi, že na konzultáciu s odborníkom pôjdete spoločne.
 7. Uzavrite dohodu: ,,Skúsime to aspoň jedenkrát a potom sa porozprávame, či chceš budeš pokračovať alebo nie.“ Po osobnom stretnutí so skúseným odborníkom šanca, že Váš priateľ pomoc príjme, je väčšia.
 8. Povedzte Vášmu priateľovi: ,,Nechcem Ti hovoriť, čo máš robiť, a určite Ťa neopustím. Aj keď si to neuvedomuješ, ver mi, odborná pomoc Ti pomôže dostať sa z tejto situácie.“
 9. Sľúbte Vášmu priateľovi, že ak chce, nikomu o návšteve odborníka nepoviete. Môže sa báť kritiky susedov, ostatných členov rodiny, a pod.
 10. Zistite vopred kontakt na kompetentného odborníka a navrhnite ho Vášmu priateľovi. Ak je to možné, dajte mu na výber, či by uprednostnil stretnutie s mužom alebo so ženou.


Plamienok ponúka rodičom detí, ktoré stratili blízkeho, bezplatné konzultácie s psychológom ako aj individuálne aj skupinové terapie pre deti aj dospelých. Môžete sa na nás obrátiť aj ihneď po úmrtí, no i kedykoľvek neskôr v najbližšom období niekoľkých mesiacov. Pokúsime sa Vám poradiť s konkrétnymi otázkami či s rôznymi situáciami, ktoré môžu po strate rodiča či súrodenca nastať. Každé dieťa je iné, ale budeme spoločne hľadať cestu, aby ste stratu blízkeho zvládli.

Kontakt:
Mgr.Jaroslava Kosecová, psychológ Centra smútkovej terapie PLAMIENOK n.o.
info@plamienok.sk, 0915 981 365 (8:00 - 16:30 hod.)

V čase pandémie poskytujeme konzultácie aj online. 

 

 

Iván Gómez García
Iván Gómez García 7.2.2022