Vitajte na stránkach PLAMIENOK n.o.
Viac života, menej bolesti

Ako smútiacemu priateľovi odporučiť odbornú pomoc

Ako smútiacemu priateľovi odporučiť odbornú pomoc Ako smútiacemu priateľovi odporučiť odbornú pomoc

Po strate blízkeho sa smútiaci ľudia vyrovnávajú s mnohými bolestnými pocitmi. Je pre nich ťažké počúvať a prijať naše rady. My, ktorí im chceme pomôcť, často viac hovoríme ako počúvame a cítime sa dotknutí slovami či reakciami priateľa hoci vieme, že sú v zármutku normálne. Nebýva pre nás jednoduché ich prijať.

Naše priateľstvo sa môže skončiť alebo vážne narušiť, ak ignorujeme, že:

 • Smútiaci priateľ môže byť nahnevaný, smutný, mrzutý, uplakaný. Nepomôžeme mu, ak povieme ,,zostaň silný“, ,,buď trpezlivý“, ,,Boh ti pomôže“. Môže sa stať, že ho slovami zraníme, hoci mu chceme pomôcť.
 • V snahe pomôcť nášmu priateľovi prežívame temer vždy väčšiu či menšiu úzkosť. Je ťažké sa zbaviť očakávaní ako by sa náš priateľ mal správať. Úzkosť prichádza aj preto, že sme konfrontovaní s vlastnou stratou a zraniteľnosťou.
Prečítajte si viac o témach PočúvajChvíľa ticha. Ak budete počas stretnutia s Vašim smútiacim priateľom dbať na to, čo ste sa naučili o týchto dvoch témach, ľahšie rozpoznáte, kedy Váš priateľ potrebuje odbornú pomoc. Ak napriek Vašej dlhodobej podpore je jeho myslenie a prežívanie stále rovnaké a nedokáže sa posunúť vpred, odporučte mu odbornú pomoc – napr. pomoc psychológa, psychoterapeuta, psychiatra.

AKO ODPORUČIŤ SMÚTIACEMU PRIATEĽOVI ODBORNÚ POMOC:

 1. Zvoľte správny čas. Možno popoludnie pri čaji alebo káve, keď Váš priateľ nie je veľmi zaneprázdnený.
 2. Veľmi dôležité! Buďte pripravený na odpor. Ľudia, ktorých zármutok je komplikovaný často odmietajú navštíviť odborníka. ,,Nie som predsa blázon.“, ,,To prejde.“, ,,Nemôžem si dovoliť platiť za konzultácie.“, ,,Nemám čas.“ Prečítajte si viac, prečo ľudia odmietajú odbornú pomoc.
 3. Priateľa do odbornej pomoci netlačte. Poproste ho, aby o nej popremýšľal a zmeňte tému rozhovoru.
 4. Na ďalšom stretnutí môžete spoločne napísať zoznam pre a proti návšteve odborníka.
 5. Bez zbytočnej diskusie skúste priateľovi citlivo popísať dva príklady z jeho života, ktoré jednoznačne ukazujú, že potrebuje odbornú pomoc. Pomôžete mu tak pripustiť si, že „život sa mu vymyká z rúk“ a dlhodobo takto nebude môcť fungovať.
 6. Ponúknite priateľovi, že na konzultáciu s odborníkom pôjdete spoločne.
 7. Uzavrite dohodu: ,,Skúsime to aspoň jedenkrát a potom sa porozprávame, či chceš budeš pokračovať alebo nie.“ Po osobnom stretnutí so skúseným odborníkom šanca, že Váš priateľ pomoc príjme, je väčšia.
 8. Povedzte Vášmu priateľovi: ,,Nechcem Ti hovoriť, čo máš robiť, a určite Ťa neopustím. Aj keď si to neuvedomuješ, ver mi, odborná pomoc Ti pomôže dostať sa z tejto situácie.“
 9. Sľúbte Vášmu priateľovi, že ak chce, nikomu o návšteve odborníka nepoviete. Môže sa báť kritiky susedov, ostatných členov rodiny, a pod.
 10. Zistite vopred kontakt na kompetentného odborníka a navrhnite ho Vášmu priateľovi. Akje to možné, dajte mu na výber, či by uprednostnil stretnutie s mužom alebo so ženou.


Nezisková organizácia Plamienok v  Centre smútkovej terapie na Zadunajskej ul. č. 6  v Bratislave ponúka smútkové poradenstvo a terapiu: 

 • rodinám, ktoré stratili dieťa
 • deťom a ich rodinám, ktoré stratili blízku osobu.


Kontakt:
Mgr.Jaroslava Kosecová, psychológ Centra smútkovej terapie PLAMIENOK n.o.
info@plamienok.sk, 0915 981 365 (8:00 - 16:30 hod.)

V čase corona epidémie poskytujeme všetky konzultácie bezplatne online. 

 

 

Iván Gómez García
Iván Gómez García 21.4.2020
Kategórie