Ako pomôcť dieťaťu po náhlej strate blízkeho

Ako pomôcť dieťaťu po náhlej strate blízkeho Ako pomôcť dieťaťu po náhlej strate blízkeho
Na Slovensku pribúdajú rodiny, ktoré niekoho stratili kvôli ochoreniu COVID-19. Smútok a šok z náhleho odchodu milovaného človeka zasahuje aj deti. Ako pomôcť, ak takúto rodinu poznáte a máte vzťah k dieťaťu, ktoré v týchto dňoch prišlo o niekoho blízkeho?

Pre deti v rodinách, ktoré nedávno stratili blízkeho, je náročné nájsť oporu u niekoho dospelého, pretože všetci naokolo sú pohltení smútkom. V týchto dňoch je to o to ťažšie, že väčšina rodín je kvôli pandémii izolovaná od okolia. Ak dieťa navyše prišlo o blízkeho kvôli Covidu 19, úmrtie je zvyčajne nečakané, šokujúce a veľmi traumatické. Deti vnímajú, že ich blízki ľudia odišli náhle, počas niekoľkých dní či týždňov. Väčšinou nemajú príležitosť rozlúčiť sa, či zúčastniť sa na pohrebe. Rodičia či blízki detí zvyčajne vyhľadajú pre ne odbornú pomoc, keď šok pominie a majú na to silu. Aj dovtedy však dieťaťu môže veľmi pomôcť niekto z jeho širšej rodiny či okolia. Ako to urobiť?

· Buďte s dieťaťom v kontakte, ak s ním máte blízky vzťah.
Bohužiaľ, mnoho deti sa kvôli pandemickej situácii nemôže naživo stretnúť s ľuďmi mimo svojej rodiny, ktorí sú mu blízki a mohli by mu poskytnúť oporu. Nadviazať kontakt s dieťaťom po strate príbuzného cez telefón či online je náročné aj pre človeka, ktorého dieťa dobre pozná, nie ešte pre niekoho cudzieho. Urobte to teda s dovolením jeho rodičov, len ak máte k dieťaťu vzťah, poznáte ho a bežne s ním trávite čas. Ak môžete byť s dieťaťom osobne, skúste ho vziať na prechádzku alebo sa s ním zahrať. Ak to možné nie je, pomôcť môžu aj pravidelné telefonáty či online stretnutia. Smútenie detí závisí aj od ich veku, môžu cítiť vinu za to, čo sa udialo alebo mať strach o ďalších blízkych. Ubezpečte dieťa, že ste tam pre neho. Počúvajte, čo vám hovorí, buďte mu nablízku.

· Pomôžte dieťaťu rozlúčiť sa
Rituál rozlúčky s blízkym človekom je pre každého veľmi dôležitý. Bohužiaľ, pri úmrtiach na Covid-19 deti nemôžu ísť do nemocnice, nemôžu už chorého príbuzného vidieť a často sa s ním ani rozprávať cez telefón. Ak môžete rodinu podporiť, prípadne pomôcť, aby dieťa svojmu blízkemu nahralo krátky odkaz a zabezpečiť, aby mu ho v nemocnici pustili, urobte to.
Ak dieťa svojho príbuzného už stratilo a nemohlo sa s ním rozlúčiť, pomôžte mu so súhlasom rodičov urobiť rozlúčkový rituál doma. Môže to byť podpora pri napísaní listu, môže nakresliť obrázok. Môžete tiež upiecť spolu koláč, vyrobiť náramok, alebo urobiť čokoľvek, čo má pre dieťa symbolický význam a čo mu pomôže vyjadriť jeho smútok.

· Povedzte rodine dieťaťa o odbornej pomoci
Dieťa, ktoré náhle a tragicky stratilo blízkeho príbuzného, takmer vždy potrebuje aj odbornú pomoc. Tesne po úmrtí sa dospelí v rodine väčšinou snažia iba prežiť ťažké dni a zabezpečiť dieťaťu základnú starostlivosť. Ponúknite im v týchto dňoch aj praktickú pomoc (nákupy, varenie), ktorá by im pomohla tráviť s dieťaťom spoločný čas.
Je dobré, ak blízki dieťaťa vedia o možnosti odbornej psychologickej pomoci pre dieťa a o možnosti smútkovej terapie. Dajte im prosím vedieť o pomoci, ktorú PLAMIENOK n.o. poskytuje bezplatne deťom a ich rodinám psychologickú pomoc po strate blízkeho v Centre smútkovej terapie. Buďte trpezliví a rešpektujte ich názor.
Kontaktné údaje: info@plamienok.sk, 0915 981 365


Mgr. Marcela  Fuknová
Mgr. Marcela Fuknová 13.1.2021