Kedy dieťa potrebuje odbornú pomoc po strate blízkeho

Kedy dieťa potrebuje odbornú pomoc po strate blízkeho Kedy dieťa potrebuje odbornú pomoc po strate blízkeho

Pod návalom ťaživého smútku môže byť prežívanie a správanie dieťaťa odrazu zmenené. Bolesť zo straty milovaného človeka hlboko a  často dlhodobo ovplyvní život. Smútok ale nie je choroba. Bolesť sa aj vďaka našej pomoci  väčšinou po čase zmierni, hoci nikdy úplne nevymizne. Prejavy smútenia v detskom veku môžu byť podobné a niekedy sa naopak môžu odlišovať od prejavov v dospelosti. Pri ich posudzovaní by sme stále mali mať na zreteli vek dieťaťa (napr. malé deti nechápu, že smrť je definitívny koniec) a zohľadniť aj to, či sa takéto správanie skutočne objavilo až ako dôsledok zármutku.

Kedy teda dieťa po strate blízkeho potrebuje odbornú pomoc?

 • Ak sa študijné výsledky dieťaťa po strate zhoršili a tento stav pretrváva niekoľko týždňov, zvážte, že s dieťaťom vyhľadáte odbornú pomoc.
 • V prípade, že sa vám zdá, že dieťa je viac dráždivé, ľahko sa rozčúli alebo rozplače a pred stratou také nebývalo, je možné, že potrebuje odbornú pomoc.
 • Časté choroby alebo bolesti bruška či hlavy, u ktorých lekári neodhalili príčinu môžu byť znakom, že dieťa svoj smútok prejavuje cez telo. Aj toto môže byť znakom, aby ste s dieťaťom vyhľadali odborníka.
 • Ťažkosti so spánkom, pomočovanie, odmietanie jedla alebo naopak prejedanie sa môžu byt tiež signálom, ktorým dieťa naznačuje, že potrebuje odbornú starostlivosť.
 • Ak dieťa svoj smútok a emócie spojené so smrťou blízkeho vôbec neprejavuje a tvári sa akoby sa nič nestalo, napriek tomu, že vo svojom veku už rozumie pojmu smrť, je pravdepodobné, že potrebuje pomoc.
 • Intenzívny strach z nových vecí, strach o svojich blízkych alebo strach sám o seba môžu naznačovať, že by ste mali zvážiť vyhľadať odbornú pomoc pre svoje dieťa.
 • V prípade, že dieťa dáva najavo, že aj ono chce zomrieť, alebo sa dokonca pokúsilo ukončiť svoj život, zájdite za odborníkom.
 • Ak nezáujem o priateľov, nechuť chodiť do školy alebo odmietanie obľúbených aktivít pretrváva dlhšie po strate, je možné, že potrebuje odbornú pomoc.
 • Rizikové správanie ako konzumácia alkoholu a drog či úmyselné vyhľadávanie nebezpečných aktivít, pri ktorých riskuje vlastné zdravie môžu napovedať, že dospievajúci má ťažkosti a mal by vyhľadať odborníka.

 Kedy  je odborná pomoc vhodná? 

 • Smrť blízkeho bola náhla a nečakaná resp. zhoršovanie zdravotného stavu pred úmrtím sa udialo v krátkej dobe. 
 • Dieťa počas života stratilo viac blízkych osôb.
 • Dospelí v rodine nemajú kapacitu byť pre dieťa oporou.


AKO S DIEŤAŤOM HOVORIŤ O TOM, ŽE ZREJME POTREBUJE ODBORNÚ POMOC

 • Povedzte mu, že Vám na ňom záleží a všimli ste si, že mu je zrejme po smrti blízkeho ťažko.
 • Povedzte mu, že je normálne, že sa niekedy v náročných chvíľach správame inak než predtým.
 • Povedzte mu, že v situáciách, kedy je toho na nás veľa, je dobré pohovoriť si s niekým.
 • Stretnutie so psychológom neprezentujte ako lekárske vyšetrenie, aby ste v dieťati zbytočne vopred nevzbudili strach.
 • Stručne mu opíšte ako stretnutie môže prebiehať (krátky rozhovor a hra v miestnosti a následne sa vrátime spolu domov)
Kontakt:
Mgr.Jaroslava Kosecová, psychológ Centra smútkovej terapie PLAMIENOK n.o.
kosecova@plamienok.sk, 0915 981 365 (8:00 - 16:30 hod.), alebo na www.plamienok.sk/pomoc-v-smuteni/strata-v-rodine-konzultacia-s-psychologom.

Ak je článok pre Vás inšpiratívny, ZDIEĽAJTE ho prosím na sociálnych sieťach. Možno tak pomôžete práve Vy tomu, kto takúto pomoc hľadá a potrebuje. Ďakujeme.

Pripojte sa aj Vy k našim darcom a pomôžte smútiacim deťom prejsť ich náročnú cestu s podporou a pomocou odborníkov. Ďakujeme
Mgr. Jarka Kosecová
Mgr. Jarka Kosecová 16.11.2021