Zmiernime náš smútok dýchaním

Zmiernime náš smútok dýchaním Zmiernime náš smútok dýchaním
Smútok je pocit, ktorý si väčšina ľudí spája s procesom smútenia. Mnoho ľudí stratilo v tomto období kvôli kovidu niekoho zo svojej rodiny či priateľov. Po smrti blízkeho môže smútok v nás zostať dlho. Môže sa vracať ako vlna žiaľu, ktorá nás zaplaví, keď si pripomíname jeho narodeniny či spoločné výročie. Niekedy je ťažké priznať si pred sebou i pred ostatnými, že smútime. Radšej by sme sa svojím smútkom utiahli do seba a skryli sa pred svetom.
Keď však svoj smútok uznáme a vyjadríme, je to ten najzdravší spôsob ako smútiť. Keď sa podelíme o to, že sa cítime smutní, môžeme postupne znovu získavať radosť. Keď sme v kontakte so svojím smútkom, máme väčšiu šancu postupne prijímať to, čo sa nám stalo. Ak prejavujeme svoj smútok, po čase dokážeme spomínať na minulosť, no zároveň si uvedomovať, čo smútenie prinieslo nášmu životu a aká je jeho hodnota.
V tomto období sa však smútok netýka len ľudí, ktorí stratili niekoho blízkeho a smútia. Viac či menej zasahuje do života každého z nás, pretože všetci sa teraz snažíme vysporiadať s väčšími či menšími stratami a zmenami v našom živote. Nemusíme však byť „smutnými ľuďmi v smutnej dobe.“
 
Smútok:
Berie nám energiu potrebnú na každodenné úlohy
Robí nás menej spoločenskými
Znižuje náš záujem o aktívne prežívanie
Nedovoľuje nám vidieť nové možnosti života, akoby sme uviazli v hmle.
 
Keď smútime, necítime príjemné pocity, nie sme šťastní. Je to emocionálny stav, keď nám nie je príjemne, nie sme šťastní a necítime vo svojom vnútri harmóniu. Akoby nás smútok pokrýval jemnou vrstvou, ktorá nám bráni prijímať dobré veci a pozitívnu energiu života. Nie sme schopní tešiť sa.
Smútok je ako magnet. Keď zostávame smutní dlhý čas, stávame sa smutným človekom. Naše srdce tlačí našu myseľ, aby hľadala a priťahovala smutné veci a smutné udalosti. Snažíme sa žiť, ale mnohokrát sa cítime skleslo a negatívne.
Smútok však nemusí byť celoživotný údel. Hoci hlboko smútime, časom môžeme prekonať svoj smútok a zotaviť sa. Smútok po strate blízkeho nás zasahuje do hĺbky duše, ale jeho priebeh bude závisieť od nás. Hĺbka a dĺžka smútenia nesúvisí iba s tým, čo sa stalo, ale aj s tým, ako sa so smútkom vysporiadame.
 
Dýchacie cvičenie: Zbavme sa smútku a odstráňme negativitu
 
Otvorme ústa; nie príliš veľa, ale ani príliš málo. Nadýchnime sa a vydýchnime ústami.. Pomaly a hlboko. Nemusíme používať nos. Keď vydychujeme, musíme použiť svoju myseľ, svoje vedomie, aby sme uvoľnili svoj smútok.
Ak chceme, môžeme sa pri výdychoch zbavovať ďalších a ďalších nánosov smútku.
Dýchacie cvičenie pomáha, ale musíme sa tiež vedome usilovať zbaviť sa svojho smútku, pustiť svoju bolesť a utrpenie.
Vzduch musíme udržiavať pod pľúcami a nad žalúdkom. Snažme sa vydržať 5 až 10 sekúnd a vydýchnuť mimoriadnou silou.
Trvanie: 5 až 10 minút. Opakujeme 20-krát až 50-krát.
Výhody
Po 10 minútach cítime viac radosti a menej napätia a smútku. Toto cvičenie čistí náš emocionálny stav. Náš smútok sa zmenšuje; môžeme cítiť pokoj a mier.


Mgr. Marcela  Fuknová
Mgr. Marcela Fuknová 27.1.2021
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky