Stratil som blízkeho, som ako v začarovanom kruhu

Stratil som blízkeho, som ako v začarovanom kruhu Stratil som blízkeho, som ako v začarovanom kruhu

Stratiť blízkeho je jedna z  najťažších životných skúšok. Kráčame cestou, ktorá je bolestná, komplikovaná. Cítime sa sami, bolí nás duša aj telo. Túžba vrátiť sa do minulosti a  znova byť  s  naším blízkym je veľká. Radi by sme sa mali lepšie. A  keď sa zdá, že bolesť už nie je taká veľká, znovu sa zosilní... 

Ponúkame vám pár inšpirácií do života. Priali by sme si, aby aspoň jedno slovo či veta boli nápomocné. Ľudia, ktorých v  Plamienku stretávame, rodičia, ktorí stratili deti a deti, ktoré stratili svojich blízkych, nás učia nevzdávať sa a  hľadať cestu vpred. Život sa o  nás postará, otvorme sa a dovoľme mu to.  

Rozhodnite sa, že sa nevzdáte a  trpezlivo budete hľadať nový, radostnejší život. Toto rozhodnutie je kľúčové a  nikto ho za nás nemôže urobiť. Ak na to nemáte silu, vyhľadajte ľudí, ktorí vás majú radi a  sú Vám oporou a  hovorte s  nimi o  tom.  

Prijmite, že prázdne miesto v  duši už nikto nenahradí. Ale vzťah s  tým, koho ste stratili, nikdy neskončí. Prázdne miesto môžete vyplniť láskou. V  srdci je veľa miesta. Rozhodnite sa, že sa časom otvoríte novým vzťahom, ktoré obohatia Váš život. A  láska k  tomu, ktorého ste stratili, sa môže prehĺbiť.   

Prijmite sami pred sebou, že máte právo byť šťastný a  zaslúžite si krajšiu budúcnosť.  

Nadväzujte kontakty s ľuďmi, ktorí sa vedia radovať aj smútiť. Nadväzujte kontakty s ľuďmi, ktorí hľadajú naplnenie v  živote.  

Hľadajte múdrych, zrelých a  hlbokých ľudí, prípadne ľudí, ktorí si v minulosti prešli podobnou skúsenosťou. Poproste ich o  pomoc a  podporu. Časom možno budete môcť ponúknuť Vašu múdrosť  a  životnú skúsenosť iným. Rozprávajte s  nimi o  tom, čo im v  ťažkých chvíľach pomohlo a  ako našli svoju cestu.  

Dotknite sa v  srdci svojej zraniteľnosti, smútku, ktorý Vám strata priniesla. Spomínajte v  duchu aj nahlas pred ľuďmi, ktorým dôverujete.  

Rozhodnite sa k  životu postaviť aktívne. Veľa vecí nemáme pod kontrolou, alebo ich neovplyvníme. Napriek tomu nie sme obeťou života. Vždy existuje cesta vpred. Niekedy máme silu kráčať sami, niekedy potrebujeme spolucestujúceho. Hľadajme ho a  pomôže nám nájsť vnútornú silu.  

Ak potrebujete, vyhľadajte odbornú pomoc. Je to prejav sily a  zrelosti. Každý z  nás sa v  živote dostaneme do situácie, keď je pomoc nevyhnutná.   

Rozhodnite sa neodmietať bolesť a  smútok, ale prijať ho. Často nám otvára dvere a  môžeme vstúpiť tam, kam by sme inak nevstúpili. Môžeme vnútorne rásť. Rozhodnite sa svoj smútok znovu premeniť na lásku a  prijať ho s  vďačnosťou.  

Prečítajte si o našom Centre smútkovej terapie.