Prednášky v Plamienku boli pre mňa obohacujúce

Prednášky v Plamienku boli pre mňa obohacujúce Prednášky v Plamienku boli pre mňa obohacujúce
Stanka je mladá medička, ktorá sa zúčastnila prednášok pre študentov a verejnosť, ktoré sa týkali mnohých tém - Ako oznámiť zlú správu? Rozhodovanie v detskej paliatívnej starostlivosti. Ako sa starať o seba? Prečítajte si, čo jej tieto stretnutia priniesli.

„Pri premýšľaní o tom, čo mi tieto online stretnutia dali mi napadá vďačnosť. Vďačnosť za to, že sú medzi nami ľudia, ktorí sú ochotní vyjsť zo svojej komfortnej zóny, pomáhať iným a tým zároveň pomôcť aj sebe. A robiť niečo nesmierne užitočné. Som preto veľmi vďačná, že som mohla byť súčasťou tohto spoločenstva.

V prednáškach som si uvedomovala dva rozmery - ľudský a profesionálny. Profesionálny preto, lebo v blízkej dobe sa stanem lekárkou a aj ja budem môcť svojou prácou ovplyvňovať životy a zdravie iných. Ten ľudský v tom zmysle, že v živote každého človeka dochádza (alebo raz dôjde) ku konfrontácii s utrpením, so smrťou a hoci nie je príjemné o tom rozmýšľať a hovoriť, je lepšie byť pripravený a vnútorne vysporiadaný, najmä so samým sebou.

Plamienok mi toho dal oveľa viac ako som čakala. Otvoril mi dvere do svojho vnútra, začala som vnímať viac svoje potreby, pretože keď chceme dávať, musíme vedieť aj prijímať a čerpať, aby sme dosiahli vnútornú rovnováhu.  A ja dávať a prijímať chcem.  Je predo mnou ešte dlhá cesta, ale verím, že plamienok, ktorý Plamienok vo mne zasial, vietor nesfúkne a bude horieť ešte veľmi dlho.  

Ak niekto uvažuje, či sa prihlásiť na prednášky, tak mu to vrelo odporúčam. Sama som chvíľu váhala, ale vnútri som cítila, že to môže byť pre mňa obohacujúce. Ale nielen to. Cítim, že je potrebné o týchto témach hovoriť. Citlivo, v pravú chvíľu, ale predsa. Dovolím si použiť ešte jeden citát od pani doktorky Jasenkovej, ktorý povedala v jednom rozhovore a veľmi ma oslovil: „Neskrývajme svoju zraniteľnosť, ale zdieľajme ju s tými, ktorým, dôverujeme. V zraniteľnosti sa skrýva sila.“  Veľakrát, keď sme chceli do diskusie prispieť s niečím, čo nás oslovilo, museli sme odkryť svoje slabé stránky, ťažké životné skúsenosti, ale na druhej strane aj radosť z úspechov či pomoci.

Na konci chcem poďakovať kolektívu Plamienka za možnosť nahliadnuť do ich práce a popriať veľa života, radosti trpezlivosti a úspechov.“

Prihláste sa na vzdelávacie prednášky Plamienka pre študentov a verejnosť v roku 2022. Podrobnejšie informácie o Prednáškach pre študentov a verejnosť nájdete na podstránke Vzdelávanie. 
 
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky