Ponúkame 15 min online konzultácie rodičom detí po strate blízkeho

Ponúkame 15 min online konzultácie rodičom detí po strate blízkeho Ponúkame 15 min online konzultácie rodičom detí po strate blízkeho

Na Slovensku je čoraz viac detí, ktoré stratili jedného z rodičov či starého rodiča v spoločnej domácnosti kvôli koronavírusu. Takáto strata otca, mamy, či starého rodiča je nečakaná, tragická a pre deti šokujúca. Ich blízki väčšinou zomrú náhle, v nemocnici na kovidovom oddelení, kam deti nemajú prístup. Nemôžu sa s blízkym človekom rozlúčiť a mnohé z nich sa nemôžu zúčastniť ani na pohrebe, pretože počet osôb je obmedzený.  

Pre otcov a mamy, ktorí len nedávno stratili partnera či rodiča, môže byť náročné odpovedať na otázky svojho dieťaťa o smrti a smútení. Keďže deti a rodičia trávia väčšinu času spoločne izolovaní doma, na tieto otázky musia odpovedať v pomerne krátkom čase po smrti milovaného človeka. Aj strata blízkeho kvôli inému dôvodu než kovidu, je pre deti ešte náročnejšia v tomto období. Rodinám totiž po strate často chýba podpora od okolia, ktorá by bola za iných okolností samozrejmá.

Takmer všetky deti potrebujú kvôli týmto dramatickým okolnostiam (odbornú) pomoc po smrti rodiča či starého rodiča.

Preto chceme rodinám bezplatne a čo najskôr poskytnúť našu pomoc.

Psychológovia Plamienka ponúkajú rodičom krátku psychologickú konzultáciu prostredníctvom telefonátu/videorozhovoru. Rodiny nás môžu kontaktovať prostredníctvom online formulára, telefonicky alebo e-mailom: 0915 981 365, info@plamienok.sk.

Strata blízkeho, ktorá súvisí s ochorením COVID-19, môže priniesť viacero náročných tém:

 • Ako hovoriť s dieťaťom o smrti rodiča či starého rodiča
 • Ako vysvetliť, čo sa stalo
 • Ako mu pomôcť, keď sa bojí, že vírus prenesie na blízkeho, ktorý potom zomrie?
 • Ako postupovať, ak sa dieťa nemohlo zúčastniť pohrebu a rozlúčiť sa, hoci chcelo
 • Ako pomôcť dieťaťu, ktoré cíti vinu, že nakazilo niekoho blízkeho a zomrel?
 • Ako pomôcť dieťaťu, ktoré po strate blízkeho zle spáva, má nočné mory, bojí sa byť samé, ničí veci okolo seba, je podráždené alebo apatické, nemá záujem o hru, či  o kontakt s kamarátmi a pod.?
 • Ako pomôcť dieťaťu po strate blízkeho,  keď jeho správanie je výrazne iné ako bolo pred stratou blízkej osoby?
 • Ako pomôcť dieťaťu po strate blízkeho, keď máte akúkoľvek otázku, ktorá súvisí s pomocou dieťaťu po strate blízkeho?


Môžeme tiež hovoriť o otázkach, ktoré deti môžu klásť v tomto čase po strate rodiča či starého rodiča.
Môžu to byť napríklad tieto:

 • Prečo môj ocko musel zomrieť?
 • Prečo som nemohol ísť za babkou do nemocnice?
 • Aj ty sa teraz nakazíš a zomrieš?
 • Keď budem dobrý, ty odo mňa neodídeš?
 • Kto sa teraz bude o mňa starať, keď maminka zomrela?
 • Čo sa stane s dedkom po smrti? 


Deti po strate potrebujú nás dospelých. Pomôžme im spolu.

Mgr. Marcela Fuknová
Mgr. Marcela Fuknová 1.3.2021