Paliatívna starostlivosť zahŕňa aj pomoc tým, ktorí stratili najbližších

Paliatívna starostlivosť zahŕňa aj pomoc tým, ktorí stratili najbližších Paliatívna starostlivosť zahŕňa aj pomoc tým, ktorí stratili najbližších
Dňa 9. októbra je Svetový deň paliatívnej starostlivosti. Tento rok, v čase pandémie koronavírusu, ktorá zasiahla mnoho rodín, chceme vyzdvihnúť, že paliatívna starostlivosť nie je iba pomoc ťažko, nevyliečiteľne chorým. Patrí k nej aj pomoc tým, ktorí stratili najbližších," hovorí riaditeľka Plamienok n.o. MUDr. Mária Jasenková.

Plamienok v Centre smútkovej terapie poskytuje bezplatnú terapeutickú pomoc rodinám s deťmi, ktoré stratili rodiča alebo súrodenca. „Už začiatkom októbra opäť otvárame terapeutické skupiny pre deti od 6-13 rokov, pre adolescentov od 13-18 rokov a prvý raz po dlhšom čase aj pre dospelých. Z našej skúsenosti vieme, že rodičia, ktorým zomrel partner, často nemajú energiu, financie a na Slovensku ani veľa možností, vyhľadať, nájsť a zaplatiť pre svoje deti odbornú psychologickú pomoc. Po strate partnera smútia nielen deti, ale aj rodič, ktorý zostal. Príjem rodiny takmer vždy klesne. Odborníkov, psychológov, ktorí by sa špecializovali na smútkovú terapiu a poradenstvo pre deti je na Slovensku málo. Plamienok v Centre smútkovej terapie smútiacim deťom a dospelým poskytuje poradenstvo a terapeutickú pomoc vždy bezplatne, je hradená z finančných príspevkov našich darcov," hovorí MUDr. Mária Jasenková.

Pre smútiace deti, adolescentov a ich rodičov majú pripravených niekoľko foriem bezplatnej terapeutickej pomoci. Plamienok každoročne organizuje pre deti a adolescentov po strate blízkeho z celého Slovenska týždňový letný terapeutický tábor. Tento rok sa ho zúčastnilo 45 detí. Usporadúva tiež terapeutické víkendové stretnutia smútiacich rodín a poskytuje individuálne i skupinové terapeutické stretnutia s psychológom pre deti i rodičov.

Poskytovanie bezplatnej terapeutickej pomoci Plamienku umožňujú finančné príspevky darcov. Podľa údajov Centra smútkovej terapie jedna konzultácia s psychológom stojí 25 eur, jedna hodina individuálnej terapie pre dieťa i dospelého 35 eur. Rodinné stretnutie s psychológom má cenu 80 eur, 1 víkendové stretnutie pre jednu smútiacu rodinu stojí 800 eur. Jedno skupinové stretnutie pre 8-12 detí stojí 200 eur a jeden deň pre jedno dieťa v letnom terapeutickom tábore 80 eur. V roku 2020 v čase COVID epidémie a lockdownu Plamienok poskytol terapeutickú pomoc počas 196 terapeutických hodín formou individuálnych a rodinných stretnutí 27 smútiacim rodinám s deťmi a formou skupinových terapií 34 deťom a adolescentom po strate blízkeho.

Smútok detí po strate blízkeho človeka sa môže prejavovať rôzne.Môžu napríklad trpieť nespavosťou, môžu cítiť úzkosť a obavy o zdravie zostávajúceho rodiča. Niektoré sa uzavrú do seba a nechcú komunikovať, iné môžu zrazu stratiť záujem o kamarátov, či školu. Môže sa u nich prejaviť hnev či agresivita, u adolescentov môže vzniknúť rizikové správanie, akým je napríklad užívanie alkoholu či drog," hovorí supervízor Centra smútkovej terapie  Plamienok n.o. Iván Gómez a dodáva:
Deti sú zraniteľnejšie ako my dospelí a strata blízkej osoby má nesmierny dopad na celý ich ďalší život. Každé dieťa, ktorému zomrie rodič alebo dospelý člen rodiny, ktorý tento vzťah nahrádza, potrebuje odbornú psychologickú pomoc. Vďaka nej dokáže ľahšie nadväzovať vzťahy s kamarátmi, lepšie prospieva v škole a cíti sa istejšie a šťastnejšie. Podľa odozvy, ktorú nám rodičia pravidelne poskytujú, psychický stav takmer všetkých detí a adolescentov sa po poskytnutí terapeutickej pomoci v Plamienku zlepší. Rodičia v dotazníkoch uvádzajú, že ich deti sú veselšie, vyrovnanejšie, viac uvoľnené a otvorenejšie v rozhovoroch s rodičmi, ktorým sa viac sa zverujú."

Rodič, ktorý stratil partnera či dieťa, môže požiadať o konzultáciu s psychológom na webovej stránke Plamienka. Podľa MUDr. Jasenkovej smútiacim rodinám často povedia o Plamienku ich priatelia alebo známi, ktorí sa o ňom dozvedia z médií či sociálnych sietí. „Žiadne dieťa či adolescent, ktorý stratil blízkeho človeka, nepríde sám a nepovie -  ja potrebujem pomoc. My, dospelí, musíme vnímať ich smútok a snažiť sa im pomôcť.  Aby v ich živote bolo viac radosti a menej bolesti."     

V Plamienku otvárame terapeutické skupiny pre deti, adolescentov, ktorí stratili blízkeho.

Skupiny začínajú v októbri 2021 a budú prebiehať každý druhý/tretí piatok do mája 2022 v Plamienku na Zadunajskej ul 6 a 8 v Bratislave od 16-18 hod. Skupiny detí a adolescentov pracujú oddelene. Prihlásiť sa je možné online. 

Prihláška pre deti a adolescentov

Mgr. Marcela  Fuknová
Mgr. Marcela Fuknová 8.10.2021
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky