Odkazy detí z tábora: Dali ste nám, čo potrebujeme a pomohli sme si aj navzájom

Odkazy detí z tábora: Dali ste nám, čo potrebujeme a pomohli sme si aj navzájom Odkazy detí z tábora: Dali ste nám, čo potrebujeme a pomohli sme si aj navzájom

Odkazy detí z tábora: Dali ste nám, čo potrebujeme a pomohli sme si aj navzájom

Po skončení letného terapeutického tábora Vesmír v nás nám deti a tínedžeri, ktorí stratili blízkeho, napísali svoje dojmy a pocity. Ich odkazy sú svedectvom o smútení, no i o chvíľach radosti, pomoci a kamarátstve. V každom z nich sme našli dôležité postrehy o tom, čo je v období po strate blízkeho pre deti a tínedžerov podstatné.  

Lilli: „Byť prítomný fyzicky i psychicky. Poskytnúť nám priestor, kde sa cítime prijatí.“ 
Lilli, ktorá stratila brata, vo svojom odkaze zdôraznila potrebu prítomnosti niekoho blízkeho, no tiež miesta, kde sa  môže cítiť slobodná vo vyjadrení svojich pocitov. 
„Boli ste tu pre nás fyzicky i psychicky. Venovali ste nám nesmierne množstvo energie, času a lásky. Veľmi si to vážim. Vytvorili ste pre nás priestor, kde sme sa mohli vyjadriť bez súdenia, priestor, kde sme boli prijatí.“ Katka :“Dať nám vedieť, že na to nie sme sami“ 
Katka tvrdí, že jej pomohlo počúvať príbehy iných a uvedomiť si, že s podobnou skúsenosťou straty blízkeho nie je sama. 
„Ukázali ste mi, že aj so stratou niekoho blízkeho sa dá žiť. Veľmi vám za to ďakujem.“  


Ali: „ Umožniť nám byť samými sebou“ 
Ali vnímala kamarátov a animátorov na tábore ako blízkych ľudí, pred ktorými nemusí nič predstierať.  
„Tu som sa stretla s ľuďmi, ktorí sú mi ako rodina a neodsudzujú ma za to, že som iná. Tu sa cítim byť konečne sama sebou a držíme spolu ako jedna veľká rodina.“ 


Vivien: Môcť plakať, ale aj smiať sa.
Vivien vnímala v tábore blízkosť priateľov v smútku i v radosti.
„Aj sme sa spolu zasmiali, aj si poplakali a vytvorilo sa medzi nami úžasné puto.“ 


Klaudia: “Nových ľudí, ktorí mi pomohli.“ 
Klaudia má pocit, že sa jej počas pobytu v tábore polepšilo. 
„Ďakujem vám za to, čo ste pre mňa a moju rodinu urobili. Vďaka vám mi je lepšie.“Smútok tínedžerov po strate blízkeho človeka sa môže prejavovať rôzne. „Môžu napríklad trpieť nespavosťou, môžu cítiť úzkosť a obavy o zdravie zostávajúceho rodiča. Niektoré sa uzavrú do seba a nechcú komunikovať, iné môžu zrazu stratiť záujem o kamarátov, či školu. Môže sa u nich prejaviť hnev či agresivita, u adolescentov môže vzniknúť rizikové správanie, akým je napríklad užívanie alkoholu či drog,“ hovorí supervízor Centra smútkovej terapie  Plamienok n.o. Iván Goméz a dodáva:  

„Každé dieťa, ktorému zomrie rodič alebo dospelý člen rodiny, ku ktorému má blízky vzťah, potrebuje odbornú psychologickú pomoc. Vďaka nej dokáže ľahšie nadväzovať vzťahy s kamarátmi, lepšie prospieva v škole a cíti sa istejšie a šťastnejšie. Podľa odozvy, ktorú nám rodičia pravidelne poskytujú, psychický stav všetkých detí a adolescentov sa poskytnutí terapeutickej pomoci v Plamienku n.o zlepší. Rodičia v dotazníkoch uvádzajú, že ich deti sú menej smutné, menej úzkostné, viac sa zverujú a sú otvorenejšie.“  

Poskytovanie bezplatnej terapeutickej pomoci Plamienku umožňujú  finančné príspevky darcov. Podľa údajov Centra smútkovej terapie jedna konzultácia s psychológom stojí  25 eur, jedna hodina individuálnej terapie pre dieťa i dospelého 35 eur. Rodinné stretnutie s psychológom má cenu 80 eur, 1 víkendové stretnutie pre jednu smútiacu rodinu stojí 800 eur. Jedno skupinové stretnutie pre 8-12 detí stojí 200 eur a jeden deň pre jedno dieťa v letnom terapeutickom tábore 80 eur.   

V našom Centre smútkovej terapie poskytujeme bezplatnú terapeutickú pomoc rodinám s deťmi, ktoré stratili rodiča alebo súrodenca. Už začiatkom októbra opäť otvárame terapeutické skupiny pre adolescentov a pre deti. Ak viete o rodine, kde dieťa stratilo blízkeho, povedzte im  o nás. Stačí vyplniť prihlášku online.  

Pomoc Plamienka pre deti a rodiny bezplatná. Podporte nás a pomôžte smútiacim deťom znovu objaviť farby života. ĎAKUJEME 

 

Mgr. Marcela  Fuknová
Mgr. Marcela Fuknová 4.8.2022