O živote na štedrý deň

O živote na štedrý deň O živote na štedrý deň
Dnes je štedrý deň. Deň, keď žijeme jeden pre druhého a zároveň vnímame dimenziu Života, ktorá nás presahuje. Štedrosť znamená zdieľať a oslavovať Život.

Väčšinou sme doma medzi svojimi. Možno aj mimo domova, keď nás Život zavolal prežiť ho v práci či inak. Možno sme sami a predsa nie celkom sami.

Dnes oslavujeme Život. Vlastný aj našich blízkych. A aj ten, ktorý nás presahuje. Ulice sú prázdne, skoro sa stmieva a domovy svietia. Aj v srdci to často tak býva. Pretože sa rodíme, strácame a nachádzame zároveň. 
 
Dnes je deň, keď život v nás nie je zahltený rutinou každodennosti. Keď sa môže miešať radosť so smútkom. Oba sú súčasťou Života a nášho vnútra.

Život je dar aj naša voľba. Som presvedčená, že narodenie je silnejšie ako smrť. Pretože stopy Života sú večné.  

Dnes je deň, ktorý nás pozýva žiť naplno tak, ako sa dá.

Žime a rodiaci sa plamienok Života sa o nás postará!

Mária Jasenková
MUDr. Mária  Jasenková
MUDr. Mária Jasenková 25.1.2019
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky