Neľutujem ani jediný deň, kedy bola Hanka vo vašej starostlivosti.

Neľutujem ani jediný deň, kedy bola Hanka vo vašej starostlivosti. Neľutujem ani jediný deň, kedy bola Hanka vo vašej starostlivosti.
Plamienok  bezplatne vyplnil od roku 2002 prianie viac ako 300 nevyliečiteľne chorým deťom byť a žiť  doma. Darujte týmto deťom aj Vy viac života a menej bolesti a možnosť tráviť vzácny čas, ktorý im zostáva, s ich najbližšími. Darujte neziskovej organizácii Plamienok 2 percentá z vašich daní.
Ďakujeme.


Milé pani doktorky, sestričky  a pán doktor,

V prvom rade moje veľké ďakujem a obdiv patrí pani riaditeľke za skutočne citlivý prístup, ktorý mala pri prijatí našej dcérky Hanky do detského hospicu Plamienok. Reagovala absolútne profesionálne snažiac sa pochopiť aj môj stres a obavy, ktoré som mala. Nedá nám aby sme nevyzdvihli a nepoukázali na precíznu a zodpovednú prácu takého úžasného človeka, lekára ako je pani riaditeľka . Osobitne chcem oceniť ľudský prístup lekárov a sestričiek, ktorí sa o dcérku starali v tak náročnej etape jej života. Celý čas mali úsmev na tvári a milé slová, vďaka ktorým sme zvládali dopriať tú najlepšiu lásku a starostlivosť našej Hanke, akú rodič môže svojmu dieťatku dať. Neľutujem ani jediný deň, kedy bola Hanka vo vašej starostlivosti. Ste tím nie len skvelých pracovníkov, ale predovšetkým tím skvelých ľudí, ktorých Plamienok môže mať. Prežili sme spoločne s vami tých pár krásnych a nezabudnuteľných mesiacov v spoločnosti našej Hanky. Bez vašej pomoci by sme to určite nezvládli.
Ďakujeme Vám za vašu ochotu, ústretovosť, odbornú starostlivosť a ľudský prístup aký ste počas života našej Hanke dávali. V tejto chvíli sa mi len veľmi ťažko hľadajú tie správne slová, ako by som sa Vám veľmi pekne poďakovala. Je nesmierne bolestné a veľmi ťažké pre matky prežiť vlastné dieťatko a v mojom prípade až štvornásobná strata, ktorá sa nedá ničím nahradiť. Celému kolektívu želám do ďalších rokov veľa zdravia a síl pri výkone profesionálneho , náročného, obetavého povolania a ešte veľa takých rodičov ako sme boli my. Aj vďaka Vám budeme s úctou, obdivom a vďačnosťou spomínať na spoločne strávené chvíle. Ešte raz pre všetkých jedno veľké ĎAKUJEME.

S pozdravom a úctou,
Michaela a Milan Rajnohoví, z Veľkej Lehoty.

Originál listu si môžete prečítať tu: Poďakovanie od pani Rajnohovej


MUDr. Mária  Jasenková
MUDr. Mária Jasenková 25.4.2019
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky