Navrhovaná zmena o darovaní 2% zhorší kvalitu života nevyliečiteľne chorých detí a ich rodín a zhorší dostupnosť psychologickej pomoci pre deti a rodiny po strate blízkej osoby

Navrhovaná zmena o darovaní 2% zhorší kvalitu života nevyliečiteľne chorých detí a ich rodín a zhorší dostupnosť psychologickej pomoci pre deti a rodiny po strate blízkej osoby Navrhovaná zmena o darovaní 2% zhorší kvalitu života nevyliečiteľne chorých detí a ich rodín a zhorší dostupnosť psychologickej pomoci pre deti a rodiny po strate blízkej osoby

Nezisková organizácia PLAMIENOK bezplatne pomáha nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám najmä vďaka 2% daní, ktoré tvoria 60-80 percent nášho príjmu. Ak by zákon navrhovaný pánom ministrom Tomášom bol schválený a väčšina fyzických osôb by sa rozhodla darovať svoje 2% svojim rodičom, celkový objem peňazí  z 2% pre neziskový sektor by bol výrazne nižší. Predpokladám, že s veľkou pravdepodobnosťou by náš príjem klesol. Budeme potom musieť vyvinúť viac úsilia na získanie finančných darov od občanov, firiem a grantových projektov a zostane nám menej času na starostlivosť o nevyliečiteľne choré deti a rodiny, vzdelávanie študentov, odborníkov a verejnosti, na psychologickú pomoc deťom a rodinám po strate blízkeho. Ak by náš príjem významne klesol, budeme čerpať z rezerv a keď ich vyčerpáme, nedokážeme pomôcť všetkým deťom a rodinám, ktoré o pomoc požiadajú.

V oblasti paliatívnej starostlivosti o deti je potrebné najprv riešiť systémovú zmenu. Zaradiť ju do štátnej pomoci, vytvoriť oddelenie pre dlhodobo choré deti v troch veľkých detských nemocniciach, vytvoriť výjazdové tímy odborníkov, ktoré budú deti navštevovať doma.

V súčasnosti na Slovensku neexistuje ani jedno oddelenie pre dlhodobo choré deti, výjazdovú službu v malej miere pokrýva iba neziskový sektor. Navrhovanú zmenu preto považujeme za riešenie, ktoré zhorší kvalitu života dlhodobo, nevyliečiteľne chorých detí a zhorší dostupnosť psychologickej pomoci pre deti a rodiny po strate blízkej osoby.  
 
MUDr.Mária Jasenková 
riaditeľka PLAMIENOK n.o. 
MUDr. Mária  Jasenková
MUDr. Mária Jasenková 8.11.2023