Letné prázdniny detí krátko po strate blízkeho

Letné prázdniny detí krátko po strate blízkeho Letné prázdniny detí krátko po strate blízkeho
Deti sa na letné prázdniny tešia už niekoľko mesiacov vopred. Pre dieťa po strate blízkeho „prežiť“ prázdninový čas môže byť náročné a dieťa ho vo vnútri duše či navonok môže prežívať bolestne.
Ponúkame vám pár návrhov ako pomôcť smútiacim deťom v období prázdnin.

Skúste spomaliť a postarať sa o seba
Skúste hľadať čo potrebujete teraz vy, dospelí. Doprajte si to. Ak bude lepšie Vám, bude lepšie aj Vášmu dieťatku. Ak potrebujete čas pre seba, zverte svoje dieťa niekomu, komu dôverujete, ale vysvetlite mu,  že je to len na prechodný čas. Dieťa, ktoré stratilo blízkeho, sa môže báť o ostatných členov rodiny, ale aj o seba.

Skúste predvídať
Oveľa viac voľného času a menej povinností môže prispieť k tomu, že dieťa počas prázdnin vníma a cíti bolesť zo straty intenzívnejšie. Prázdniny sú pre dieťa výnimočným časom. Toto obdobie môže vyplaviť  mnoho spomienok z minulosti, keď prázdniny trávilo spolu s tým, koho stratilo. Bolesť, že už to tak nikdy nebude môže byť veľká. Prejavy smútenia (zmeny v správaní, plač, podráždenosť, neposednosť, agresivita a pod. ) môžu vystúpiť do popredia. Byť so smútiacim dieťaťom počas prázdnin môže byť náročné. Je užitočné, ak dieťa môže svoje smútenie dať najavo. Premýšľajte, kto z dospelých má k dieťaťu blízko, dokáže ho podporiť, dať mu s láskou hranice, komu dieťa dôveruje a s kým sa dokáže o tom, čo prežíva rozprávať. Poproste tohto človeka o pomoc.

Skúste plánovať
Skúste sa ešte pred prázdninami s dieťaťom porozprávať ako by mohli  tieto prázdniny stráviť. Opýtajte sa, aké sú jeho predstavy. Je dobré aj v čase smútku mať niečo, na čo sa môžeme tešiť.  Pripravte ich, že prázdniny budú teraz trochu iné. Deti majú radi rituály, tradície a predvídateľnosť. Preto je fajn ak niektoré prázdninové zvyky z minulosti zachováte a zároveň si skúsite vytvoriť aj nové.

Dajte priestor kreativite
Pre deti je to často jediný spôsob ako vyjadriť čo cítia a prežívajú. Cez prázdniny je tiež viac času vyskúšať a tvoriť nové veci. Napríklad vytvorte si špeciálnu, ozdobnú spomienkovú krabicu, kde si môže dieťa uložiť niektoré pre neho cenné veci , ktoré tu po „bráškovi, ségre, mamine či tatinovi “ zostali.

Podporte aktivitu
Ak dieťa chce, zapíšte ho na tábor, či už denný alebo pobytový. Ak to nie je terapeutický tábor, informujte vedúceho tábora, že dieťa stratilo blízkeho, aby jeho reakcie vedeli pochopiť a správne ho podporiť. Ideálny je pobyt dieťaťa v terapeutickom tábore, ktorí vedú odborníci. Hýbať sa, športovať, ísť do prírody na výlet a pod. deťom veľmi pomáha.   
Počas prázdnin dovoľte dieťaťu zobrať si so sebou fotografiu toho, koho stratilo a ak chce, dovoľte mu napr. nosiť jeho tričko na spanie. 

Ak ste sami veľmi ponorení do smútku je niekedy ťažké starať sa o dieťa. Ak je to tak, požiadajte, aby Vám niekto pomohol. Požiadať druhého o pomoc nie je prejavom slabosti, ale sily.

Sledujte našu FB skupinu: Ako prekonať smútok: tipy a inšpirácie


Zdroj: www. ourkidsmagazine.com, www.griefshare.org

facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky