Kto a čo pomáha po strate blízkeho?

Kto a čo pomáha po strate blízkeho? Kto a čo pomáha po strate blízkeho?
Ak stratíme blízkeho človeka, spočiatku zvyčajne nehľadáme pre seba pomoc. Často nemáme na to vôbec silu a chceme byť sami so sebou. Počas smútenia však prichádzajú chvíle a obdobia, keď  sa potrebujeme o niečo alebo o niekoho oprieť. Kde vtedy hľadať pre seba pomoc? Kto alebo čo nám môže pomôcť?
 
Priatelia - obdobie smútenia býva často zároveň obdobím kryštalizácie vzťahov.  Pre mnohých ľudí totiž nie je jednoduché ponúknuť pomoc a tiež nie je ani jednoduché o ňu priateľa požiadať. Môžu tak vzniknúť nedorozumenia, ktoré vyústia do odcudzenia a straty priateľstva.  Myslime však na to, že mnohí z priateľov nám veľmi chcú ponúknuť pomoc a byť nám oporou, no nevedia, ako to urobiť. Dôvodom môže byť ich strach, že namiesto toho, aby nám pomohli, ešte viac nás zrania. Niektorí sa o to pokúsia tak, že sa snažia odviesť od straty pozornosť, rozveseliť, či vymyslieť zaujímavý program. Niektorým ľuďom to skutočne môže v čase smútenia pomáhať, iným však nie.
TIP:  Pokúste sa o pomoc požiadať otvorene a povedať priateľovi, čo v tomto čase potrebujete.  Ak nemáte silu rozprávať sa, možno skúste povedať - iba tu so mnou buď, to stačí. Hľadajte priateľov, ktorí vás podporia spôsobom, ktorý Vám naozaj pomôže. Je možné, že niektorí ľudia, ktorých ste za priateľov pokladali, vám nebudú schopní a ochotní pomôcť. Možno nemajú na to práve v tomto čase vnútornú kapacitu alebo silu.  Skúste sa sústrediť na seba a na tých, ktorí chcú stáť pri vás. Možno budete prekvapení, že úprimný záujem a vrúcnosť nájdete aj u ľudí, s ktorými ste pred stratou neboli v blízkom kontakte.
Pre ľudí ktorí chcú pomôcť smútiacemu priateľovi, sme vydali publikáciu a venovali tiež celú podsekciu na našom webe, kde nájdete množstvo článkov a postrehov.
 
Rodina - každý člen rodiny vníma stratu blízkeho inak, nemusíte však zostávať sami vo svojom smútení. Ak ste zvyknutí zdôverovať sa členom rodiny so svojím prežívaním, možno vám pomôže hovoriť si navzájom o tom, ako Vám je, o čom premýšľate a čo prežívate.  Skúste spolu spomínať a zdieľať spomienky. Hovorte spolu o tom, čo vám v živote po strate pomáha a čo je pre vás naopak ťažké. Niekto potrebuje mať vystavené fotografie toho, koho stratil, pre iného môže byť príliš ťažké vidieť ich každý deň. Doprajte si navzájom slobodu a držte pri sebe.

Kňaz a cirkevné spoločenstvo
– ak poznáte kňaza, ktorý vám je blízky či fungujete v cirkevnom spoločenstve ľudí, ktorých poznáte a dôverujete im, skúste sa obrátiť aj na nich a na to, čo vás spája. 
 
Príroda- v prírode často nájdeme ozvenu vlastnej duše. Pohľad na krásnu krajinu nás môže upokojiť, prechádzka môže byť liečivá. Ak ste aj predtým zvykli hľadať vnútornú silu v prírode. Skúste aj ďalej čerpať silu z ciest do lesa, na lúku či na túru.
 
Obľúbená činnosť- dovoľte si robiť to, čo máte rád/a. Možno objavíte niečo nové, čo vás bude napĺňať alebo sa vrátite k činnostiam, ktoré vás tešili v minulosti.  
 
Umenie - môžeme ho vnímať ale aj vytvárať. Kreslenie, maľovanie, práca s hlinou, tanec, môžu byť vašou terapiou. Rovnako aj počúvanie hudby, vnímanie obrazov na výstave či divadelné predstavenie. 
 
Odborná pomoc psychológa – psychoterapia môže byť pre vás veľkou úľavou a pomocou. Psychoterapeut je odborník ktorý vás bude sprevádzať v období smútenia a pomôže vám hľadať cestu akou ísť ďalej.
Plamienok n.o. v Centre smútkovej terapie poskytuje bezplatnú psychologickú pomoc deťom, ktorí stratili súrodenca či rodiča a tiež rodičom, ktorí stratili partnera či dieťa.
Mgr. Marcela  Fuknová
Mgr. Marcela Fuknová 27.5.2022