Kedy náš dospelý priateľ po strate blízkeho potrebuje odbornú pomoc

Kedy náš dospelý priateľ po strate blízkeho potrebuje odbornú pomoc Kedy náš dospelý priateľ po strate blízkeho potrebuje odbornú pomoc

Tento článok sme pre Vás pripravili ako súčasť projektu „Ako pomôcť smútiacemu priateľovi“.  Nechajte sa inšpirovať článkami  s originálnymi ilustráciami Daniely Olejníkovej, praktickými odporúčaniami našich terapeutov a rozhovormi v  našich podcastoch

Pod návalom ťaživého smútku môže byť prežívanie a správanie nášho priateľa odrazu zmenené. Bolesť zo straty milovaného človeka hlboko a  často dlhodobo ovplyvní život. Smútok ale nie je choroba. Bolesť sa aj vďaka našej pomoci  väčšinou po čase zmierni, hoci nikdy úplne nevymizne. Kedy náš priateľ potrebuje odbornú pomoc? Kedy s ním o  nej hovoriť? Ako mu ju odporučiť? 

  • Hnevá sa Váš priateľ na lekárov, na príbuzných, sám na seba? Dlhodobý a  výrazný hnev na lekárov, príbuzných či sám na seba, dlhodobý pocit viny vyžadujú odbornú pomoc 
  • Tvári sa Váš priateľ, že sa nič nestalo? Ak sa Váš priateľ dlhodobo správa, že sa nič nestalo, potrebuje odbornú pomoc.  
  • Urobil Váš priateľ v  krátkej dobe výrazné zmeny v  živote? Napr. sa rozviedol, odišiel z  práce, predal byt či dom a  pod. Veľké životné zmeny v  krátkom čase po strate blízkej osoby môžu signalizovať, že Váš priateľ potrebuje odbornú pomoc.  
  • Odmieta dlhodobo Váš priateľ kontakt s  rodinou, s  priateľmi a  izoluje sa? Izolácia od priateľov a  rodiny, odmietanie kontaktov s  blízkymi ľuďmi sú známky, že Váš priateľ potrebuje odbornú pomoc.  
  • Dáva Váš priateľ svojim správaním, slovami najavo, že blízky, ktorého stratil, žije a  vráti sa? Neprijíma jeho stratu? Pocity nereálnosti, ťažkosti prijať smrť blízkeho ako fakt sú signály, že Váš priateľ potrebuje odbornú pomoc.  
  • Má Váš priateľ dlhodobo výrazný strach o  svojich blízkych, o  seba? Ak má Váš priateľ dlhodobo výrazný strach o  seba alebo o svojich blízkych, potrebuje odbornú pomoc.  
  • Konzumuje Váš priateľ alkohol resp. iné návykové látky? Vyhľadáva aktivity, ktoré ohrozujú život? Napr. lezenie po skalách bez zabezpečenia, rýchla jazda na motorke a  pod. Ak Váš priateľ konzumuje alkohol resp. iné návykové látky a  vstupuje dobrovoľne do rizikových situácií (napr. rýchla jazda na motorke a  pod.), potrebuje odbornú pomoc.  
  • Dáva Váš priateľ signály či priamo hovorí, že by chcel ukončiť svoj život? Ak si nie ste istý, opýtajte sa ho na to. Úvahy alebo pokusy o  ukončenie vlastného života sú známkou, že Váš priateľ okamžite potrebuje odbornú pomoc.  

AKO PRIATEĽOVI PO STRATE BLÍZKEHO PONÚKNUŤ ODBORNÚ POMOC 

1. Povedzte svojmu priateľovi:
- že Vám na ňom záleží a  myslíte si, že potrebuje odbornú pomoc. Prijatie pomoci je prejavom sily, nie zlyhania.
- ktoré varovné signály ste si všimli a  prečo si myslíte, že potrebuje pomoc. 
2. Nechajte mu kontakt napísaný na papieri či v  maili alebo správe. Ponúknite mu, že na prvé stretnutie môžete ísť s  ním. 
3. Ak Váš priateľ jednoznačne pomoc odmieta, rešpektujte ho. Každý má právo na svoju cestu životom. 
4. Ak je v  rodine dieťa, ktorého sa strata týka, resp. ak Váš priateľ stratil dieťa a  má o  pomoc záujem, môže kontaktovať Centrum smútkovej terapie PLAMIENOK n.o.

V čase corona epidémie poskytujeme všetky konzulácie bezplatne online. 

Ak je článok pre Vás inšpiratívny, ZDIEĽAJTE ho prosím na sociálnych sieťach. Možno tak pomôžete práve Vy tomu, kto takúto pomoc hľadá a potrebuje. Ďakujeme.

 

Mgr. Jarka Kosecová
Mgr. Jarka Kosecová 2.3.2020