Hoaxy nám nepomôžu, zodpovednosť a solidarita áno

Hoaxy nám nepomôžu, zodpovednosť a solidarita áno Hoaxy nám nepomôžu, zodpovednosť a solidarita áno

Celé posolstvo Ligy proti rakovine, Plamienka, Dobrého anjela:

Hoaxy nám nepomôžu, zodpovednosť a solidarita áno.

Roky spoločne s celou verejnosťou pomáhame zraniteľným, prosíme o solidaritu s nimi. Dnes, v čase pandémie, sme ohrození všetci a viac ako inokedy si uvedomujeme silu solidarity, zodpovednosti a tolerancie.

Avšak ľudia, pre ktorých sme denne k dispozícii, sú teraz zraniteľnejší ako kedykoľvek predtým. Myslíme na nich a stojíme pri nich.
Všetci si dnes tiež obzvlášť uvedomujeme dôležitosť a potrebu práce zdravotníkov, vnímame ich nezastupiteľnú úlohu pri ochrane zdravia a života.

Riaďme sa preto odporúčaniami odborníkov a nie hoaxami, lebo obe tieto skupiny prežívajú veľmi ťažké obdobie. Svojou zodpovednosťou pri dodržiavaní odporúčaní ROR – rúška, odstup, ruky – môžeme dnes ukázať, že i týmto jednoduchým spôsobom chránime onkologických pacientov i všetky zraniteľné skupiny obyvateľstva, že si vážime prácu zdravotníkov, že sme solidárni voči sebe navzájom.

Sme tu pre tých, ktorí nám dôverujú, a dôverujeme tým, ktorí chránia naše zdravie a životy. Solidarita nie je výsadou charity, je výsadou ľudskosti…

Ďakujeme, že spolu chránime zraniteľných, zdravotníkov i seba.

Eva Kováčová, o. z. Liga proti rakovine,
Mária Jasenková, n. o. Plamienok,
Ján Dobák, n. o. Dobrý anjel