Hľadáme cesty ako inšpirovať aj tých, ktorí nás nepoznajú

Hľadáme cesty ako inšpirovať aj tých, ktorí nás nepoznajú Hľadáme cesty ako inšpirovať aj tých, ktorí nás nepoznajú
O nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny sa staráme naďalej 
Domáca starostlivosť Plamienka o nevyliečiteľne choré deti pokračuje za prísnych epidemiologických opatrení aj počas pandémie. Deti zvyčajne navštevujeme doma osobne. Ale približne 20 percent návštev realizujeme pomocou online videhovorov. Aj v Plamienku posunula pandémia časť medicíny a starostlivosti do virtuálneho sveta.

V roku 2020 sme uskutočnili 496 domácich návštev, 78 videonávštev a 36 akútnych návštev ťažko chorých detí. Najazdili sme pritom 65 519 kilometrov. Lekári a zdravotné sestry Plamienka poskytli vlani domácu paliatívnu starostlivosť 36 deťom, z toho 12 detí zomrelo doma. Priemerná dĺžka starostlivosti o dieťa bola 3 mesiace a 13 detí bolo po istom čase prepustených.

Príbehy detí a ich rodín, ich láskavosť, dôvera a pokora sú pre nás inšpirujúce. Preto ich približujeme aj verejnosti v článkoch na blogu a podcastoch, ktoré uverejňujeme na našej webovej stránke.


Pribúdajú deti, ktoré stratili blízkeho
Detí, ktoré v krátkej dobe stratili blízku osobu a nestihli sa s ňou rozlúčiť, pribúda. „Vyrovnávanie sa so stratou blízkeho je nielen pre dospelých, ale aj deti počas pandémie mimoriadne náročné. Preto v Plamienku dnes ponúkame 15 minútové online konzultácie rodičom detí po strate blízkeho. Naši psychoterapeuti rodičom poradia, ako dieťaťu situáciu vysvetliť a čo môžu preň urobiť. Dozvedia sa tiež, aké správanie dieťaťa už vyžaduje odbornú pomoc a aké je prirodzenou reakciou na stratu blízkeho. Psychológovia sú rodičom týchto detí k dispozícii bezplatne.

Oslovujeme verejnosť
Na rok 2021 sme pripravili nový projekt s názvom Plamienok každý týždeň. Pravidelne, každý týždeň prinášame nové krátke video. Lekári a psychológ sa v nich venujú praktickým, psychologickým i spirituálnymi otázkam paliatívnej starostlivosti, ktoré zaujímajú širokú verejnosť a odpovede nemusia byť bežne známe a dostupné. Chceme zlepšiť povedomie o paliatívnej starostlivosti. Chceme úprimne a s najlepším vedomím približovať ľuďom témy, ktoré s ňou súvisia. Chceme sa so širokou verejnosťou v tomto roku deliť o bohatstvo, ktoré nám nevyliečiteľne choré, zomierajúce a smútiace deti a ich rodiny počas uplynulých 20 rokov darovali.

Pre širokú verejnosť sú určené aj videá s relaxačnými dýchacími cvičeniami na zmiernenie smútku, strachu, hnevu - negatívnych pocitov, ktoré počas pandémie ľudí môžu zaťažovať a znepríjemňujú im život. Snažíme sa ponúknuť niečo navyše všetkým, ktorí nám pomáhajú. A tiež chceme inšpirovať aj tých, ktorí nás nepoznajú. Len tak totiž môžeme napredovať.

 
Ďakujeme všetkým, ktorí nás sledujete a podporujete, za dôveru pomoc a podporu. Priali by sme si, aby naše nové aktivity a projekty boli nápomocné. 

Mgr. Marcela  Fuknová
Mgr. Marcela Fuknová 5.5.2021