Čo znamená “byť silný”, keď smútime?

 Čo znamená “byť silný”, keď smútime? Čo znamená “byť silný”, keď smútime?
Povedal Vám niekto v dňoch po strate Vášho milovaného človeka „si taký silný, obdivujem tvoju silu, musíš byť silný...” alebo niečo podobné? Ak áno, aký ste z toho mali pocit? Cítili ste sa posilnený a povzbudený, alebo naopak - prehliadaný a  nepochopený?

Veta o tom, aký ste silný, je totiž jedno z tých vyhlásení, ktoré sa dajú pochopiť naozaj rôzne. Prečo je tento komentár, myslený ako kompliment, niekedy taký nepríjemný pre ľudí, ktorí smútia? V konečnom dôsledku to závisí od človeka, ale je niekoľko dôvodov, prečo takéto vety smútiacim ľuďom nehovoriť:
 • Smútiaci ľudia sa často necítia byť silní, ale práve naopak. Komentáre o ich sile v nich môžu vyvolať pocit povýšenosti a nepochopenia od toho, kto ich hovorí.
 • Človek môže predpokladať, že veta o „sile” mu naznačuje, že v jeho situácii je „málo smutný.” Môže sa preto cítiť zle, že neprejavuje viac emócií po odchode svojho milovaného človeka.
 • Vyzdvihovanie „sily” môže znamenať, že zdržanlivosť je podľa vás vhodnejšia ako prejav emócií. Či už vedome alebo nie, smútiaci človek si môže osvojiť pocit, že ak prejaví emócie, bude to pre iných sklamaním.
 • Výrok „musíš byť silný“ znie ako hrozba, že človek musí „držať pohromade”, inak to bude mať následky.
 • Ak vyzdvihujete silu, zároveň sa snažíte nevšímať si bolesť, ktorú človek po smrti blízkeho cíti. Vtedy je menej pravdepodobné, že mu ponúknete súcit a podporu.
Vyhlásenia o „sile” smútiaceho človeka teda naozaj nie sú vhodné, aj keď sú zvyčajne dobre mienené. Ľudia často nevedia veľa o úlohe emócií v smútení. O tom, čo znamená „byť silný” tvárou v tvár všetkým týmto pocitom.
Možno veľa ľudí verí, že byť silný, keď smútime, znamená byť odolný. Tak ako rytier počas bitky nevníma nepríjemné pocity. Jeho brnenie je také hrubé, že do neho môžete hádzať, čo chcete, a všetko sa odrazí. Nič neprenikne. Nič neprejde.
Ale v skutočnom svete nie sme rytieri; sme len zraniteľní ľudia. Ak sme schopní byť odolní voči ťažkým myšlienkam a pocitom, je to preto, že sa im vyhýbame. Utekáme pred nimi – a útek je zrejme oveľa menej odvážny ako boj.
 
Ako sa teda prejavuje sila, keď smútime?
 • Sila v kontexte smútku je veľmi odlišná od väčšiny iných, všeobecne prijímaných definícii vnútornej sily. Byť silný v smútení znamená pripustiť si a prijímať bolestivé myšlienky, emócie a spomienky. Namiesto toho, aby sme sa ich snažili „poraziť”, si povedzme: „Teraz si mojou súčasťou.”
 • Smútiaci ľudia majú často pocit, že si musia pred vonkajším svetom nasadiť masku. Navonok môžete budiť dojem, že sa vám darí „dobre“, zatiaľ čo vo vnútri sa trápite. Sila prichádza v boji, ale nie každý to vidí, pretože momenty sily v smútku sú osobné a často veľmi intímne.
 • Svoju silu prejavujete malými a skromnými skutkami statočnosti, ktoré každý deň vykonávate - každý deň vstanete z postele a fungujete vonku vo svete.
 • Sila otvára schránku so spomienkami, aj keď viete, že vás to rozplače. Je to vyslovenie mena blízkeho, ktorého ste stratili, prvýkrát nahlas v rozhovore s niekým. Sila v smútku je uznanie, precítenie a vyjadrenie emócií.
 • Keď vám nabudúce niekto povie, aký silný ste, usmejte sa a pomyslite si: „Netušíš“.
zdroj (autor): Eleanor Haley

Centre smútkovej terapie PLAMIENOK n.o. bezplatne ponúkame odbornú psychologickú pomoc pre deti, ktoré stratili blízkeho a ich najbližších ako aj pre rodiny, ktoré stratili deti.Rodičia detí, ktoré stratili rodiča alebo súrodenca, môžu bezplatne využiť konzultácie so psychológom, ktoré im pomôžu vyriešiť konkrétny problém či situáciu súvisiacu so správaním a prežívaním dieťaťa. Tieto bezplatné konzultácie sú určené aj pre učiteľov detí po strate blízkeho. Kontaktovať nás môžu prostredníctvom online formulára
Mgr. Marcela Fuknová
Mgr. Marcela Fuknová 23.2.2022