Čo sme spolu dosiahli

Čo sme spolu dosiahli Čo sme spolu dosiahli

15.04.2017 18:00 sa začal písať tento príbeh.

15.04.2017 cca 18:15  Matejka zachránil sused Štefan + mladý pár a poskytli mu prvú pomoc.

15.04.2017 cca 18:25 príchod rýchlej záchrannej služby z Janíkov a o 5 minút neskôr zo Šamorína. Oživovanie trvalo cca 51 minút. Výsledkom ich snahy sú slová, ktoré nám navždy ostanú v srdciach a ktoré nám pán doktor zo Šamorína povedal tesne pred presunom do helikoptéry: „Má stabilizovaný tlak a pulz“.

15.04.2017 cca 19:15 prílet helikoptéry.

15.04.2017 19:30 odlet. Pani doktorke zo záchrannej leteckej služby sa podarilo napichnúť kanylu pri teplote tela 25 stupňov celzia, čím sa zvýšili Matejové šance.

15.04.2017 cca 20:30 prílet na Heliport detskej fakultnej nemocnice Kramáre, kde bol prevezený na JIS a tu sa mu začal venovať tím lekárov a sestričiek JIS Kramáre a venoval sa mu 27 dní.

17.04.2017 vznik facebookovej skupiny Modlitebná reťaz za Mateja Chovančáka, kde sa spojili ľudia, aby vytvorili nepretržitú reťaz modlitieb počas 24 hodín a počas niekoľkých týždňov.

29.04.2017 začal samostatne dýchať bez prístroja a ten je následne odpojený.

05.05.2017 zavedený PEG – kvôli kŕmeniu.

10.05.2017 prvýkrát zaplakal.

11.05.2017 prevoz na detské oddelenie.

Počas pobytu na detskom oddelení sme sa dozvedeli od známych o neziskovej organizácii Plamienok a stretli sme sa s pani riaditeľkou, ktorá nám dala nádej a našli sme spoločné riešenie. Ujali sa nášho Matejka.

24.05.2017bol deň, kedy Matej prišiel domov. Po veľkej radosti z toho, že je opäť doma a že náš TEAM je opäť kompletný, prišlo prebudenie a uvedomenie si našej reality – čo ďalej bude s Matejom: potreboval cvičiť, rehabilitovať, stimulovať… Pokračovali sme vo vybavovaní liečebného pobytu v Kováčovej, ale čo dovtedy?

Odpoveď prišla sama, pre niektorých je to riadenie osudu, pre iných náhoda, pre nás to je Božie riadenie. Poslal nám do cesty Danku: ktorá nám pomohla radami, bazálnou stimuláciou a hippoterapiou a robia to úžasne aj s partnerom Peťom, Ivetu: má dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi v stave ako je náš Matej, je neskutočné s akou vervou sa pustila do Matejka a cvičí s ním Vojtovu metódu, Jula: maséra s dlhoročnými skúsenosťami a úžasnou pohodou.

Sú to ľudia, ktorí dávajú Matejkovi nie iba fyzickú pomoc, ale aj srdiečko, a tým nám veľmi pomáhajú.

01.06.2017 začíname 28 dňový pobyt v Kováčovej, ktorý bol pre našu rodinu veľmi náročný. Matejov stav sa postupne stabilizoval. Jedným z veľkých úspechov počas pobytu bola stabilizácia spánku, Matej postupne po dvoch týždňoch od začatia pobytu  nabehol na pravidelný spánkový režim (od 20:00 do 7:00).

28.06.2017 rodina je opäť pokope a Matej si užíva oddych doma, v prostredí, ktoré pozná.

Po niekoľkých dňoch doma, po neprestajnej stimulácii jeho tela, prichádzajú pre nás ďalšie úspechy. Počas mesiaca Júl sa Matejkov vizuálny stav rapídne zmenil, čo je vidieť aj na fotke, ktorá je v úvode tohto článku. Áno, Matej vyzerá nádherne, ale jeho telo potrebuje neustále uvoľňovať. Preto zvažujeme nad ďalšími liečebnými pobytmi, napr. v ADELI centre v Piešťanoch, Šoporni v Maďarsku.

No už teraz môžeme s radosťou konštatovať, že sme spoločne dosiahli to, že Matej sa viac uvoľňuje, začína spontánne kýchať, zívať, kašlať, hýbať si prštekmi, hýbať jazykom a proste robí to, čo sú pre nás všetkých samozrejmé každodenné „pohyby“ nášho tela (žmurkanie) a postupne sa otvárajú ďalšie a ďalšie „dvere“ v jeho hlavičke a veríme, že jedného dňa sa zobudí pri nás a povie Mamka, Tatko ďakujem.

13.08.2017 začíname liečebný pobyt v Šoporni.

19.08.2017 návrat zo Šoprone.  Podľa pani doktorky Dr.habil. Málly Judit Ph.D. je potrebné počkať cca 6-8 týždňov na výsledky, každopádne je vidieť, že Matej má uvoľnenejšie ruky a nohy. Nabrali sme nové skúsenosti a techniky a budeme ich používať v každodennej stimulácii.

23.08.2017 rozlúčka s neziskovou organizáciou Plamienok. 

Na základe dobrého zdravotného stavu Matejka sme sa  rozlúčili s touto organizáciou, nakoľko Matejko je mimo ohrozenia života . Rozlúčka bola vo veľmi priateľskej atmosfére a veľmi nám bude chýbať tento tím. Ale  je nám jasné, že ich pomoc je potrebná v rodinách, kde je stav pacientov omnoho horší.

24.08.2017 vyšetrenie prehĺtacieho reflexu v Skalici – na základe RTG  vyšetrenia sa  potvrdilo čo sme predpokladali a u Matejka je prehĺtací reflex  prítomný, avšak oneskorený, čiže pri nesprávnom kŕmení môže dôjsť k aspirácii. Pani doktorka s nami prebrala  techniku a postupy ako stimulovať prehĺtací reflex, a tak začať viac pracovať na cieli ODSTRÁNENIE PEGU.

Je to cesta o trpezlivosti, ale výsledkom môže byť, že Matej bude jesť sám.

26.08.2017 rodinná púť do Mariánky.

Rodina Mateja z našej domácej starostlivosti.

Pomáhajte spolu s nami deťom ako Matej. Podporte nás. Ďakujeme.
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky