Čo nehovoriť smútiacemu priateľovi

Čo nehovoriť smútiacemu priateľovi Čo nehovoriť smútiacemu priateľovi

Ak váš priateľ stratil blízkeho človeka, cíti silnú bolesť a smúti, nie je jednoduché nájsť tie správne slová. Niekedy, aj v snahe pomôcť, nevedomky volíme vety, ktoré smútiaceho zrania. Je preto dôležité slová voliť opatrne a predvídať. Tieto frázy NEPOMÁHAJÚ.

,,Všetci raz zomrieme.“ 
Takéto slová môžu byť vnímané ako zľahčovanie zármutku, pretože „sa musíme zmieriť s osudom". To, že smrť je nevyhnutná, neznamená, že po strate blízkeho človeka nesmútime.

,,Vzchop sa!“   
Takéto „povzbudzovanie“ môže v smútiacom človeku vzbudiť len pocit viny, že nie je schopný sa okamžite pozbierať.
 
,,To prejde.“ 
Smútiaci človek smúti  tu a teraz, potrebuje prijatie, nie ubezpečenie, že raz to bude inak. Ubezpečenie, že raz to bude inak sa mu momentálne môže zdať veľmi vzdialené. Navyše, smútok za blízkym človekom nikdy úplne neprejde, mení sa jeho intenzita, časom sa dokážeme otvoriť aj radosti a pekným spomienkam.

 ,,Ja by som nedokázal/a a obdivujem Ťa…“
Smútiaci človek si nevybral svoju stratu, takéto slová nemusí brať ako prejav obdivu, ale skôr ako posudzovanie a odmietnutie jeho smútku. Ani on nevedel vopred, že to bude musieť zvládnuť.

,,Teraz môžeš konečne začať žiť po svojom.“ 
Človek, ktorý niekoho blízkeho stratil, naozaj teraz neuvažuje ako „začne žiť po svojom“. Prežíva pocit straty a myšlienky na ďalší život bez blízkeho človeka sú pre neho bolestné. Môže vnímať, akoby ste mu povedali - je pre teba dobré, čo sa stalo...

,,Pozri sa na to z tej lepšej stránky.“ 
Pre smútiaceho človeka momentálne žiadna „lepšia stránka“ neexistuje a môže to brať ako znevažovanie a zľahčovanie jeho bolesti.

,,Mohlo to byť aj horšie, pozri sa, čo sa deje iným.“ 
Nemá zmysel porovnávať, koho nešťastie je väčšie alebo menšie, každý prežívame intenzívne to svoje. Akoby ste povedali - popri iných veľkých tragédiách si tvoja strata a tvoj smútok nezaslúži pozornosť.

,,Aspoň máš ešte ďalšie dieťa / môžeš mať ešte ďalšie deti.“ 
Toto sú pre rodiča, ktorý prišiel o dieťa, veľmi bolestné slová. Žiali za tým dieťaťom, ktoré zomrelo a žiadne ďalšie alebo iné ho nedokáže nahradiť. Toto konštatovanie môže jeho smútok ešte prehĺbiť - môže to opäť brať ako znevažovanie a zľahčovanie svojej straty.

,,Môžeš si predsa nájsť nového manžela/manželku.“ 
Keď žialime za milovaným človekom, naozaj neuvažujeme o tom, koho a či si ešte raz nájdeme. Smútiaci človek môže vnímať, že tieto slová znevažujú jeho vzťah k partnerovi, ktorého stratil.

,,V nebi sa má určite lepšie.“ 
Smútiaci človek túži, aby bol jeho blízky opäť pri ňom. Aj vtedy, ak je veriaci.

,,Presne viem, čo teraz cítiš.“   
Nevieme. Nemôžeme vedieť, hoci sme tiež prežili stratu. Každý človek prežíva smútok po svojom a nechce, aby ste prirovnávali jeho pocity ku svojim.

,,Myslíš stále len na seba!“ 
Ak budeme v človeku vzbudzovať pocit viny za to, ako sa cíti, naozaj mu tým nepomôžeme.

,,Toto, čo robíš, nie je normálne.“ 
Prejavy môžu byť rôzne, ak ale máme pocit, že je to skutočne za nejakým pomyselným limitom, radšej citlivo navrhnime návštevu odborníka, než že odsudzujeme prirodzené prejavy žiaľu.

,,Nebuď smutný/á.“ 
Chcieť od smútiaceho človeka, aby nesmútil? Môže to vnímať tak, že odmietame jeho pocity, aby sme sa sami cítili v jeho spoločnosti lepšie.

,,Ešte stále ťa to trápi?“ 
Každý má svoj čas a spôsob, akým sa jeho zármutok prejavuje, môže byť rôznej intenzity a trvať rôzne dlho. Položme skôr otvorenú otázku, ako sa človek teraz cíti. Pocity smútku a straty mu už zostanú, iba sa časom zmiernia a prídu aj pocity radosti.

...a takýchto viet môže byť oveľa viac. 
Je veľmi subjektívne, čo ľudia v zármutku pociťujú ako zraňujúce. Niekedy to môže byť nesprávna kombinácia slov, niekedy ich nesprávne načasovanie. Ak budeme viac POČÚVAŤ o prežívaní smútiacich, žiadne utišujúco pôsobiace frázy nie sú potrebné. 

Plamienok ponúka rodičom detí, ktoré stratili blízkeho, bezplatné konzultácie s psychológom ako aj individuálne aj skupinové terapie pre deti aj dospelých. Môžete sa na nás obrátiť aj ihneď po úmrtí, no i kedykoľvek neskôr v najbližšom období niekoľkých mesiacov. Pokúsime sa Vám poradiť s konkrétnymi otázkami či s rôznymi situáciami, ktoré môžu po strate rodiča či súrodenca nastať. Každé dieťa je iné, ale budeme spoločne hľadať cestu, aby ste stratu blízkeho zvládli.

Darujte nám, prosím, 2 percentá z daní, aby aj vďaka bezplatnej pomoci lekárov a psychoterapeutov z Plamienka mohol byť život ťažko chorých detí, ale aj tých, ktoré stratili blízkeho, radostnejší.
Ďakujeme.
Mgr. Marcela  Fuknová
Mgr. Marcela Fuknová 11.5.2023
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky