Čo je to vďačnosť? Čo by sa stalo, keby boli ľudia viacej vďační?

Čo je to vďačnosť? Čo by sa stalo, keby boli ľudia viacej vďační? Čo je to vďačnosť? Čo by sa stalo, keby boli ľudia viacej vďační?
Vďačnosť je jedna z dôležitých životných tém. Hovorí sa o nej v spoločnosti málo. To, ako ju vnímame a dennodenne žijeme ovplyvňuje kvalitu nášho života a aj života ľudí okolo nás.
Vďačnosť je stav bytia, je to láska k životu. Ak milujeme život so všetkým, čo prináša, sme vďační za všetko, čo s ním súvisí.
Málokto dokáže byť vďačný celý život. Nad vďačnosťou sa zamýšľame a uvedomujeme si ju najmä vtedy, keď je náš vlastný život alebo život niekoho blízkeho, koho milujeme, ohrozený. A preto je možno prirodzené, že nás k téme vďačnosti priviedli rodiny, ktoré v Plamienku stretávame. Rodiny s nevyliečiteľne chorými deťmi, ktorých život je ohrozený. Rodiny s deťmi, ktoré smútia po strate dieťaťa či partnera. Pomáhajú nám uvedomiť si, čo je v živote dôležité a uvedomiť si jeho cenu. Rozhodli sme sa preto bohatstvo ich posolstiev ponúknuť aj širšej verejnosti. Radi by sme tému vďačnosti ponúkli aj médiám a otvorili širšiu spoločenskú debatu.
Láske a vďačnosti sa učíme celý život. Ale málo kto z nás dokáže milovať a byť vďačný v každom momente. Byť vďačný v chvíľach nespokojnosti a nepohody je náročné pre väčšinu ak nie pre všetkých z nás. Vďačnosť má dopad na to, ako žijeme ako jednotlivci, ale aj ako spoločnosť. Ak by sme boli viac vďační, žili by sme šťastnejší život. Bolo by možno menej vojen a konfliktov, menej rozvodov, menej detí v detských domovoch, menej kriminality. Viac by sme sa orientovali na vzťahy s ľuďmi, ktorí sú okolo nás a menej na výkon, spoločenské postavenie, majetok a peniaze.  
Prečo sa o vďačnosti tak málo hovorí? Možno preto, že sa o nej nehovorí ľahko. Sú pojmy, keď nám často dochádzajú slová. Pojmy, ktoré sa dotýkajú podstaty bytia. Láska, nádej, krása, viera. Vďačnosť sa prejavuje v činoch. Slová nestačia.
Z vďaky k rodinám, ktoré stretávame a z vďaky ľuďom, ktorí nám pomáhajú, ponúkame verejnosti podcastové nahrávky o vďačnosti. Rozhodli sme sa opýtať ľudí s rôznou osobnou aj životnou skúsenosťou, čo pre nich vďačnosť znamená. Dnešným dňom verejne otvárame Podcasty Plamienka a ponúkame Vám vnútorné bohatstvo obyčajných ľudí, ktorí sú okolo nás.


Vypočuť si ich môžete tu:

https://www.plamienok.sk/podcast

 

MUDr. Mária  Jasenková
MUDr. Mária Jasenková 25.1.2019
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky