Čo by ste povedali ľuďom, ktorým je dnes ťažko?

Čo by ste povedali ľuďom, ktorým je dnes ťažko? Čo by ste povedali ľuďom, ktorým je dnes ťažko?
Obdobie, keď cítime, že naše zdravie či dokonca náš život a životy našich blízkych môžu byť ohrozené, je pre všetkých náročné. 

Nedávno skončilo ďalšie vzdelávacie stretnutie v  rámci nášho polročného kurzu: Ako komunikovať s  deťmi a  dospelými v  ťažkých situáciách. Aby sme zachovali kontinuitu v tomto náročnom čase, spojili sme sa s jeho účastníkmi prostredníctvom video-konferencie a vzdelávacie stretnutie prebehlo online.

Rozhovory a zdieľanie toho, čo si myslíme a čo prežívame, môžu byť zdrojom veľkej podpory. Poprosili sme preto účastníkov kurzu o odpoveď na otázku "Čo by ste povedali ľuďom, ktorým je dnes ťažko?" Ich slová nám do Plamienka priniesli kúsok svetla. Ponúkame ho aj Vám. 

Katarína .“Skúsme tento čas využiť na nejaké naše nenaplnené plány, ambície, projekty, na ktoré sme nemali doteraz čas, ktoré sme odkladali. Pre mňa je kurz Plamienok jeden z  takýchto projektov a  som rada, že teraz mám na neho priestor a  môžem ho robiť v  tejto tichosti doma a  aj online. Ďakujem všetkým, ktorí ho podporili.

Lucia: "Mne sa veľmi páči, že napriek tejto ťažkej situácii, v  ktorej momentálne sme, sa vo svete ukázalo toľko lásky a  tak sa otvárajú srdcia, až to vháňa človeku slzy do očí ...prejavuje sa vlastne aj taká spolupatričnosť medzi ľuďmi - ako si šijú rúška a  ako si vzájomne pomáhajú s  nákupmi...Myslím si, že mnohí z  nás prehodnocujú svoj život, ako ho žili doteraz, pozerajú sa viacej aj do seba, aj okolo seba, a  ja verím tomu, že je to niečo, čo nás všetkých ako ľudí, ako komunitu, posunie ďalej, hlavne na tej mentálnej a  duševnej úrovni. Zároveň by som chcela povedať, že sa mi veľmi páči ako svet napriek všetkému nezastal, ako sa hľadajú nové spôsoby, ako sa môžeme posúvať ďalej. Čo sa týka aj tohto nášho vzdelávania som veľmi vďačná za to množstvo práce, ktoré organizátori tohto kurzu vložili, aby sme mohli pokračovať, aby sme neprišli o  tento náš víkend, ktorý hlavne v  tejto ťažšej situácii nám všetkým určite veľmi pomôže. Takže tlieskam a  ďakujem."

Alžbeta: "Ja sa vlastne tiež učím vďaka tomuto kurzu, ktorý teraz je teraz online, nevzdávať sa. Počas stretnutí, ktoré boli pre mňa také ťažké, som sa nadýchla a  išla som krok po kroku pomaličky, mala som dostatok priestoru a  vlastne to je niečo čo potrebujeme aj v  našich rodinách, ten priestor a  ten čas. Niekedy pomôže len nadýchnutie sa a  vykročenie."

„Cítim to tak, že v  týchto dňoch sme dostali príležitosť spomaliť a  napojiť sa na svoje vlastné ja. Tým, že sme boli odstrihnutí od vonkajších rozdelení. Možno sa to zdá ťažké, lebo je to zmena, je to vybočenie zo zabehnutých koľají, ale ako už bolo povedané, má to zmysel, všetko má svoj zmysel, a keď sa všetko upokojí, možno tomu budeme rozumieť viac.“ - uvažuje Jana.

Paula: "Ja by som chcela povedať ľuďom, ktorí možno teraz prežívajú ťažšie chvíle, že nie je hanba si priznať, že mi je ťažko a  že teraz je možno aj skvelá príležitosť sa viacej otvoriť, premýšľať nad sebou, sledovať svoje myšlienky a pocity. A  že možno teraz je skvelý priestor sa zastaviť a  rozhliadnuť sa kto sme a  kam kráčame."

„Aj mne je dnes ťažko. Čo mne však pomáha je dýchať. Dýchať zhlboka, sústrediť sa na to. Nadýchnuť sa lásky a  vydýchnuť možno to ťažké, čo mám na srdci. Uvedomenie si tak trošku toho zastavenia a  spomalenia,  nahliadnutia do srdca, priznať si, čo tam mám a  nebáť sa toho. Možno to lepšie pochopiť. Ďakujem nám všetkým, ktorí sa tohto kurzu zúčastňujeme, lebo otvárame sa novým možnostiam a  aj napriek tomu, že na začiatku sme boli cudzí ľudia, tak teraz ja cítim tú vzájomnú blízkosť a  podporu. Takže ďakujem všetkým, ďakujem Plamienku a  teším sa na ďalšie stretnutie. - dodáva Monika.

„Ste silnejší než si myslíte a  sú tu ľudia, ktorí vás potrebujú, aby tú silu v  sebe našli. Ďakujeme ľuďom z  Plamienka, že hľadajú možnosti ako sa posunúť ďalej a ukázať, že svet nezastal...“ uzatvára videočet Zuzana.

Ak sa slová účastníkov kurzu dotkli vášho srdca a chcete si vypočuť viac, vypočujte si celý podcast.

Polročný vzdelávací kurz n.o. Plamienok je určený študentom, profesionálom a laickej verejnosti, ktorí majú záujem pomáhať spolu s nami deťom a rodinám po strate blízkeho. Do kurzu sa môžu zapojiť aj tí, ktorí majú záujem spolupracovať s našou organizáciou a radi by sa zúčastňovali aktivít, ktoré organizujeme, napr. byť vedúcimi na letnom tábore pre deti a adolescentov po strate blízkeho. Je prípravou na prácu s deťmi a rodinami po strate. Momentálne je otvorené prihlasovanie online do ročníka 2021.

Ak sa Vám článok páči, ZDIEĽAJTE ho prosím na Vašich sociálnych sieťach. Ďakujeme.