Charita je pre náš život nevyhnutná

Charita je pre náš život nevyhnutná Charita je pre náš život nevyhnutná

Charita je srdečná ponuka pomoci človeku, ktorý si nevie pomôcť sám. Prejavujeme tak lásku k ľuďom i k sebe samému. Je to jedna zo siedmich kresťanských cností a cenia si ju vlastne všetky kultúry a náboženstvá.

Pracujem v Plamienku, v charitatívnej oblasti pomoci nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám už dlhé roky. A veľmi dlho som premýšľala nad tým, akú pomoc tieto deti a ich rodiny potrebujú a čo im vlastne dokážem(e) ponúknuť. Odbornú pomoc lekára, sestry či iného odborníka, láskyplné vypočutie a rozhovor, finančný či hmotný dar, pomoc pri vybavovaní na úradoch, informácie, kontakty na iných, pomoc zamyslieť sa nad životom, pochopiť problém a následne zmeniť svoj život, pocítiť, že situácia nie je tak zúfalá a bezvýchodisková, ako ju momentálne vnímame... V konečnom dôsledku ľuďom  dávame pocítiť, že sú cenné ľudské bytosti.

Už ako dieťa som cítila, že pomáhať druhým je hodnota, ktorá má veľkú hĺbku, prináša naplnenie a zmysel. Len to, čo nás presahuje a prináša radosť či úžitok aj iným, naplní prázdnotu srdca.

Za tie roky sa predsa len čosi v mojom vnímaní zmenilo. Život vo svojej podstate nerozlišuje silných a zraniteľných, bohatých a chudobných. Silní a bohatí sme v jednej oblasti a slabí a chudobní v druhej. A vlastne je to tak, že pomoc môžeme vždy ponúknuť ale zároveň (skoro) vždy ju aj potrebujeme. Sme vždy silní a zraniteľní zároveň. Osobnou výzvou je objaviť, pochopiť,  precítiť a vyjadriť obe stránky života. A možno je to ešte o niečo komplikovanejšie. Sila a slabosť sú dve strany jednej mince. To, čo nás robí zraniteľnými, je zároveň zvyčajne aj našou silnou stránkou. To, čo je našou silnou stránkou, býva zároveň aj našou slabosťou. Slabosť môžeme za istých okolností premeniť na silu a naopak silná stránka sa môže prejaviť ako slabosť. Napr. naša veľká citlivosť a vnímavosť voči utrpeniu iných je darom pri pomoci tým, ktorí trpia, pretože sa na nich rýchlo dokážeme napojiť a vycítiť ich potreby. Ale vďaka vysokej citlivosti vnímame aj veľmi jemné odtiene vzťahov, ktoré mnohí nerozlišujú a ľahko tak môžeme prekročiť prah toho, čo unesieme. Alebo zameranie na detaily a perfekcionizmus nám pomáhajú dosahovať úspechy napr. v oblasti účtovníctva a financií, ale niekedy nám môžu brániť v rýchlosti riešení problémov, kreativite a nadhľade.

Mnohokrát som sa samej seba pýtala, v čom vlastne spočíva sila a hĺbka pomoci.  Kde je podstata toho, čo prenikne do hĺbky srdca. Podstata je v uznaní a precítení, že síce ponúkam pomoc, ale zároveň ju v inej oblasti potrebujem. Že stojím s tým, ktorému pomáham, na jednej lodi. Len tak môže dôjsť k hlbokému a láskyplnému ľudskému stretnutiu, ktoré obohatí a pomôže.

Charita je skrátka pre náš život nevyhnutná a vo svojej podstate je základným princípom ľudského spolužitia. A tak pomáhajme a otvorme sa pomoci. :)

Mária Jasenková

Pomáhajte spolu s nami nevyliečiteľne chorým a smútiacim deťom a ich rodinám. Podporte nás. Ďakujeme.

MUDr. Mária  Jasenková
MUDr. Mária Jasenková 25.1.2019
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky