Akú bezplatnú pomoc Plamienok ponúka deťom a ich rodinám po strate blízkeho?

Akú bezplatnú pomoc Plamienok ponúka deťom a ich rodinám po strate blízkeho?   Akú bezplatnú pomoc Plamienok ponúka deťom a ich rodinám po strate blízkeho?

Keď dieťa stratí rodiča alebo súrodenca, alebo ak rodič stratí dieťa, sú to najbolestivejšie a najnáročnejšie životné situácie, ktoré vždy zasahujú celú rodinu. Psychologická pomoc, ktorá by deťom i dospelým pomohla nájsť zdroje sily a radosti, je však často finančne nedostupná pre mamy či otcov, ktorí sa zrazu stali jedinými živiteľmi rodiny, alebo ak sa predtým dlhodobo starali o choré dieťa. Preto deťom a  ich rodičom po strate blízkeho pomáhame v Centre smútkovej terapie vždy bezplatne. Je to možné len vďaka finančným príspevkom od darcov Plamienka.  

Prečítajte si, aké formy psychologickej pomoci v Centre smútkovej terapie ponúkame deťom i rodičom a ako im bezplatná odborná terapeutická pomoc dokáže významne zlepšiť život – vďaka Vám, našim darcom. Podporte nás aj Vy. Ďakujeme.  
  
Konzultácia s psychológom 
S prosbou o konzultáciu sa na našich psychológov v Centre smútkovej terapie často obracajú ľudia, ktorí potrebujú vyriešiť konkrétne otázky po strate blízkeho (napríklad ako oznámiť úmrtie dieťaťu, či vziať deti na pohreb, ako postupovať pri konkrétnych ťažkostiach dieťaťa po strate).  Sú to teda zvyčajne rodičia s konkrétnou otázkou alebo osoby, ktoré nie sú priamo rodič či zákonný zástupca dieťaťa, chcú však informácie, ako môžu oni zo svojej pozície pomôcť smútiacej rodine a dieťaťu. 

Pán Miroslav nás kontaktoval, pretože po dlhodobom ochorení zomrela jeho manželka a mama ich 5 ročného syna Mirka. Mirko vedel, že mamina je chorá a zažil opakovane, že odchádza do nemocnice. Nevedel však, že choroba je taká veľmi vážna. Jeho otca trápilo, ako mu situáciu vysvetliť tak, aby ju dokázal vo svojom veku pochopiť. Chcel sa uistiť, ako má reagovať  na jeho otázky a čo všetko synovi povedať. V rozhovore sme prebrali možnosti, vysvetlili sme Mirkovmu otcovi, ako deti v tomto veku vnímajú smrť a ako so synom hovoriť primerane. Navrhli sme pánovi Miroslavovi, aby nás kontaktoval, ak by časom vyvstali nejaké ďalšie otázky alebo ak by sa Mirko nemal dobre a rozhodol požiadať o smútkovú terapiu pre neho a pre syna u nás v Centre. 
O bezplatnú konzultáciu s psychológom môžete požiadať online tu

Konzultácia pre učiteľov: 
So žiadosťou o bezplatnú konzultáciu nás zvyknú kontaktovať učitelia, ktorí majú v triede žiaka, ktorého otec, mama či súrodenec, nedávno zomrel alebo je vážne chorý. Často ich zaujíma, ako reagovať, keď sa žiak po úmrtí v rodine vráti do triedy, ako pripraviť spolužiakov na jeho návrat, ako mu čo najviac uľahčiť príchod naspäť do kolektívu. 

Pani Veronika je triednou učiteľkou gymnazistov v malom meste. Jeden z jej žiakov pred pár dňami prišiel náhle o mamu a ona nás oslovia s otázkou, ako môže v tejto situácii pomôcť jemu i jeho spolužiakom. Rodinu poznala len z videnia, s chlapcom má však dobrý vzťah a chcela stáť v tejto situácii pri ňom i pri svojej triede. Hovorili sme spolu o tom, ako komunikovať s triedou a aj so samotným žiakom, keď sa na vyučovanie vráti. Tiež sme jej odporučili zapojiť školskú psychologičku a v prípade potreby odporučiť citlivo odbornú pomoc.  
O bezplatnú konzultáciu s psychológom môže pedagóg požiadať online tu

Individuálne terapie pre dospelých i deti: 
Vyhľadávajú ich väčšinou rodičia, ktorí vnímajú, že ich dieťa alebo oni sami sa po úmrtí blízkej osoby potrebujú poradiť s odborníkom. Často prichádza na stretnutie rodič kvôli ťažkostiam alebo zmenám, ktoré na svojom dieťati pozoruje, niekedy však pracujeme s oboma alebo aj len s rodičom, ktorý má potom viac sily, aby dokázal byť oporou pre svoje dieťa. 

Pani Kataríne zomrel manžel pred tromi mesiacmi. Mal leukémiu a choroba mala rýchly spád, liečil sa len krátko. Majú spolu 7 ročné dievčatko, Kristínku. Mama pozorovala, že Kristínka sa uzatvára, nechce sa doma o tatinovi vôbec rozprávať a pri spomienke na neho odvracia zrak. Videla, že Kristínka jeho stratu nesie veľmi ťažko, no nedokázala o tom hovoriť s mamou. Kontaktovali nás a dohodli sme sa na individuálnych stretnutiach – Kristínka a jej mama chodia na individuálne stretnutia spoločne, každá má však svoj priestor hovoriť o tom čo ju ťaží, so svojou psychologičkou. 
 
Skupinové terapie pre deti a tínedžerov: 
Sú miestom, kde sa stretávajú deti alebo mladí s podobnou skúsenosťou – stratou blízkeho človeka, ktorí sú zároveň v podobnom veku. Spájajú ich teda bežné tínedžerské alebo detské problémy a zároveň bolesť zo straty blízkeho. Skupiny sú tvorené tak, aby v nich deti zažili blízkosť, intimitu a dôveru, pocit spolupatričnosti v kolektíve. Zúčastňujú sa na nich psychológovia a dobrovoľníci a stretávajú sa od októbra do mája každé 3 týždne. 

Paľkovi zomrel otec na rakovinu kože, keď mal 11 rokov. Po jeho smrti sa  začal báť, že mu zomrie aj mama a ak sa zdržala v práci, mnohokrát jej telefonoval. Stále sa tiež uisťoval, či je zdravá a či ju nič nebolí. Ťažko tiež nadväzoval nové kamarátstva.  V letnom terapeutickom tábore a neskôr v detskej skupine  spoznal deti s rovnakou skúsenosťou ako on. Podľa mamy sa stal šťastnejším, usmievavejším a prístupnejším novým skúsenostiam, už sa toľko o ňu neobával a bol ochotný stretávať sa aj s kamarátmi. 

Skupinové terapie pre rodičov 
Stretávajú sa tam rodičia, ktorým zomrel partner alebo dieťa. Skupinová terapia im ponúka: inšpiráciu od ľudí, ktorí zažili stratu blízkeho,  vedomosti, čo sa s nami deje po strate blízkeho, praktické návrhy ako pomôcť smútiacim deťom a adolescentom, spoločné objavovanie, ako sa starať o seba samého a mať viac energie. Skupina sa stretáva tiež od októbra do mája a a facilituje ju psychológ a dobrovoľníci. 

Lenka hľadala pomoc pre svoje deti, ktoré stratili najprv otca a potom aj dedka, ktorý im ho po jeho smrti nahrádzal. Prijala ponuku zúčastňovať sa terapeutických skupín pre dospelých. Tvrdí, že je veľmi pomohlo uvedomenie si, že nie so svojou stratou a smútkom sama. Mohla hovoriť o svojich pocitoch s ľuďmi, ktorí tiež smútili.  Okrem rozhovorov spoločne tvorili, pretože tvorba pomáha vyjadriť, čo sa slovami vyjadriť nedá  a učili sa smútiť a radovať sa zároveň. Lenka tvrdí, že práve v terapeutickej skupine si uvedomila, že popri pomoci deťom aj ona potrebuje priestor  a čas na smútenie, aby dokázala ísť ďalej a byť svojim deťom oporou. 
 
Letný terapeutický tábor 
Do letného tábora prichádzajú deti od 7 do 18 rokov po strate blízkeho. Program tábora je podobný bežným pobytovým táborom, každý deň však vo vekovo rozdelených skupinách prebiehajú terapeutické aktivity. Tieto sú mnohokrát intenzívnym zážitkom, pretože sme spolu celých 7 dní a deti spoločne tvoria, hrajú sa vyrábajú, ale aj zdieľajú svoje bolestivé skúsenosti. Objavujeme spolu, že aj po smrti blízkeho sa chceme a vieme hrať a radovať, no zároveň si môžeme dovoliť smútiť. 

Už teraz môžete deti, ktoré stratili blízkeho, prihlásiť na letný terapeutický tábor v roku 2024 online tu.  
 
Terapeutický víkend pre rodiny 
Je určený rodinám po strate blízkeho, ktoré sa spoločne s odborníkmi Plamienka stretávajú na pobyte v príjemnom prostredí. Staráme sa o ducha i o telo, zdieľame radosti i smútok pri spoločnom výlete, tvorení, hudbe a terapeutických aktivitách. Tento víkend je obohacujúcou skúsenosťou, pretože zdieľame a učíme sa od seba navzájom, ako nachádzať v živote novú perspektívu aj napriek bolesti. 

Juraj prišiel náhle o manželku, ktorá zomrela na zastavenie srdca a zostal sám s 5-ročným synom Jurkom. Okrem iných foriem psychologickej pomoci, ktorú v Plamienku dostali, sa zúčastnili aj na víkendovom pobyte pre smútiace rodiny. Juraj spolu s Jurkom sa mohli stretnúť s inými smútiacimi rodičmi a deťmi. Juraj tvrdí, že hoci to bolo krátko po smrti jeho manželky, pomohol mu aj pocit, že je na chvíľu o nich postarané a že mal priestor na svoje pocity i rozhovory s ostatnými. Práve tento víkend  mu pomohol,aby požiadal o pomoc pre seba i pre Jurka. Juraj absolvoval aj skupinové terapie pre rodičov a je presvedčený, že aby rodič po strate partnera mohol pomôcť svojmu dieťaťu, musí aj sám prijať pomoc. 


Plamienok ponúka rodičom detí, ktoré stratili blízkeho, bezplatné konzultácie s psychológom ako aj individuálne a skupinové terapie pre deti aj dospelých. Môžu sa na nás obrátiť kedykoľvek, krátko po úmrtí, ale aj neskôr. Počas konzultácie spolu hľadáme ako dieťaťu pomôcť doma aj v škole. Rozprávame sa spolu aj o tom, čo si všímať, aby sme včas zachytili, že dieťa potrebuje odbornú pomoc psychológa.

Staňte sa naším darcom a pomôžte smútiacim deťom prejsť ich náročnú cestu s podporou a pomocou našich odborníkov.
Ďakujeme.
 
Mgr. Marcela  Fuknová
Mgr. Marcela Fuknová 16.11.2023