Ako zdieľať spomienky so smútiacim priateľom

Ako zdieľať spomienky so smútiacim priateľom Ako zdieľať spomienky so smútiacim priateľom

Spomienky môžu byť zahlcujúce, ak si Váš priateľ uvedomuje prázdnotu a  všetko, čo mu chýba. Ale môžu priniesť aj pokoj a  lásku a  pomôcť mu vnímať hlboké tajomstvá života.  

Veľmi pravdepodobne sa spomienky Vášho priateľa časom budú meniť. A  hoci bolesť v niektorých špeciálnych chvíľach zosilnie, môžu sa stať zdrojom pomoci, podpory, uznania a  inšpirácie. 

Smútiť neznamená zabudnúť. Smútiť je umenie nechať život voľne plynúť, aby sme mohli  znovu získať niečo trvácne a  cenné. Môžeme mať nekonečno spomienok na minulosť, ale v  tomto okamihu sme si vedomí len jednej. Úsmevu... Spoločnej návštevy supermarketu... Čítania rozprávky... Prázdninovej prechádzky v  lese... 

Podstatná je Vaša prítomnosť, spontaneita, schopnosť počúvať, zdieľanie ticha. Ak má Váš priateľ vedľa seba človeka, ktorý ho počúva a  stojí o neho, časom sa odváži zdieľať aj svoje spomienky. Ak ich vysloví  nahlas  a hľadá v  nich zmysel, uvoľnia sa silné emócie a  môže sa posunúť v  živote vpred. Bez ohľadu na to, či ste zosnulú osobu poznali alebo nie, možno budete cítiť smútok aj Vy a  bude sa Vám chcieť plakať. Nebráňte sa slzám. Voľne vyjadrite to, čo skutočne cítite. Nemusíte byť stále silný a  vždy sa kontrolovať. Pamätajte, že plač nemusí byť znamením na poplach, ale uzdravujúcou odpoveďou na bolesť zo straty.  

Ak ste zosnulú osobu poznali a  príde Vám na um spomienka na ňu, opýtajte sa Vášho priateľa, či ju chce počuť. 


Fotky, videá, knihy a  rôzne predmety môžu
podporiť spomínanie a  zdieľanie spomienok. Všimnite si, či niektoré z nich Váš priateľ používa, keď o  nich hovorí. Ak Vám napríklad po niekoľkých mesiacoch od straty ukazuje fotky, môžete ho iba  počúvať alebo si spolu vytvoriť fotoalbum. Vyberiete spolu fotky osoby, ktorú stratil a  zoradíte ich podľa témy. Napr. vtipné momenty, čas s  rodinou, vynikal/a v ...., mám ho/ju rád lebo ... 

Možno Váš priateľ rád maľuje alebo píše. V  tom prípade by mohol namaľovať obraz opakujúcej sa spomienky alebo napísať zborník spomienok. 

Môžete tiež spoločne nájsť rozlúčkový rituál spojený s  prírodou, ktorý bude vášmu priateľovi vyhovovať a  pomôže mu lepšie uchopiť svoje spomienky. Môžete spolu napr. zasadiť strom na nejakom špeciálnom mieste, pestovať obľúbenú zeleninu alebo kvety a  pod. 

Ak sa spomienky Vášho priateľa spájajú láskyplnými chvíľami, ktoré zažil, môžete mu navrhnúť, že si spoločne vyrobíte náramok alebo náhrdelník. Bude symbolizovať lásku, ktorú Váš priateľ dostal a  zdieľal s  osobou, ktorú stratil. Tento šperk môže nosiť nejaký čas na sebe.  

Iván Gómez  García
Iván Gómez García 22.4.2020
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky