Ako učiteľ môže pomôcť žiakovi po strate blízkeho?

Ako učiteľ môže pomôcť žiakovi po strate blízkeho? Ako učiteľ môže pomôcť žiakovi po strate blízkeho?

“Môj 8-ročný žiak  stratil otca a často o ňom v triede hovorí. Chcel(a) by som vedieť, ako mám reagovať.”  Aj s takýmito otázkami sa na nás obracajú učitelia počas bezplatných konzultácií s psychológom, ktoré sú pre nich určené.

V Plamienku bezplatne pomáhame deťom a tínedžerom po strate blízkej osoby a ich rodičom. Staňte sa naším darcom a pomôžete im prejsť náročnou cestou s podporou a pomocou našich odborníkov. Darovať môžete tu. Ďakujeme.

Obsah tejto konkrétnej konzultácie sme zhrnuli do niekoľkých bodov, ktoré môžu pomôcť učiteľom ako postupovať v podobnej situácii. 
 
- Ak dieťa hovorí o strate otca so spolužiakmi a učiteľom, je to znak, že sa v triede cíti v bezpečí a dôveruje Vám.
Ak sa váš žiak bez obáv zveruje s tým, čo sa u nich doma stalo a čo cíti, je to ocenenie aj pre Vás. Znamená to, že škola a trieda sú pre neho bezpečným prostredím a má ku Vám dôverujúci vzťah. 
 
-Neprerušujte ho, keď hovorí  o rodičovi a o svojej strate a pozorne ho počúvajte. Je dôležité, aby dieťa vnímalo, že je pre vás dôležité ako sa cíti.
Nie je nič zlé na tom, ak sa dieťa zdôverí s tým, čo sa stalo v jeho rodine, ako sa teraz má a aké sú jeho pocity.  Ak vážne nenarúša vyučovanie, malo by mať priestor, aby Vám a spolužiakom o tom povedalo.
 
- Vysvetlite deťom v triede jednoduchými slovami, čo sa v rodine spolužiaka stalo. Uistite sa, že všetky deti  rozumejú, čo im vysvetľujete a že sa necítia zmätene.
Ak deťom jednoducho vysvetlíte, o čom spolužiak rozpráva, budú sa cítiť istejšie a budú môcť v triede vnímať v triede atmosféru prijatia a bezpečia. 
 
- Pripomeňte deťom, že aj ony môžu hovoriť o čomkoľvek, čo je pre nich dôležité  - o svojej rodine, priateľoch, spolužiakoch…
Trieda nie je len miesto, kde sa deti učia. Je to komunita, v ktorej trávia veľa času a kde môžu prejaviť aj svoje emócie či obavy. Čas, ktorý dokážete venovať ich prežívaniu, keď o ňom hovoria, prispeje k ich osobnému rastu a buduje dobré vzťahy medzi deťmi navzájom aj  ich dôveru k pedagógom.
 
- Po vysvetlení pokračujte vo vyučovaní
Ak venujete pozornosť tomu, čo sa udialo a tému láskyplne uzavriete, budete môcť pokračovať v naplánovanom programe a deti sa budú môcť v ďalšom priebehu vyučovania sústrediť na učivo.
 
- Venujte dieťaťu, ktoré stratilo rodiča, individuálnu pozornosť a priebežne sledujte ako sa má a ako sa prejavuje. Ak cítite, že dieťa potrebuje profesionálnu starostlivosť, požiadajte o bezplatnú konzultáciu s psychológom v Plamienku.
Budeme spolu hľadať spôsob, ako dieťaťu pomôcť v škole i mimo nej.
 
Kedy nás môžete kontaktovať?
 
- keď sa dieťa správa, akoby sa nič nestalo
- keď zle spáva, ničí veci okolo seba, je podráždené
- keď je apatické a nemá záujem o hru či o kontakt s kamarátmi
- keď jeho správanie je výrazne iné ako bolo pred stratou blízkej osoby
- keď má dieťa zrazu problémy s učením
- keď stráca energiu počas hodín
- keď má problémy s koncentráciou
- keď pociťuje strach, úzkosť, hnev
- keď máte akúkoľvek otázku, ktorá súvisí s pomocou dieťaťu po strate blízkeho
 

Plamienok ponúka rodičom detí, ktoré stratili blízkeho, bezplatné konzultácie s psychológom ako aj individuálne a skupinové terapie pre deti aj dospelých. Môžu sa na nás obrátiť kedykoľvek, krátko po úmrtí, ale aj neskôr. Počas konzultácie spolu hľadáme ako dieťaťu pomôcť doma aj v škole. Rozprávame sa spolu aj o tom, čo si všímať, aby sme včas zachytili, že dieťa potrebuje odbornú pomoc psychológa.

Staňte sa naším darcom a pomôžte smútiacim deťom prejsť ich náročnú cestu s podporou a pomocou našich odborníkov.
Ďakujeme.
Mgr. Marcela  Fuknová
Mgr. Marcela Fuknová 19.10.2023
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky