Ako tínedžerom po strate blízkeho ponúknuť letný terapeutický tábor

Ako tínedžerom po strate blízkeho ponúknuť letný terapeutický tábor Ako tínedžerom po strate blízkeho ponúknuť letný terapeutický tábor

Tínedžeri sa po strate blízkeho často utiahnu do seba. Nechcú komunikovať s rodinou, priateľmi, okolím a na otázku, ako sa majú, odpovedajú, že sú OK. My, dospelí, ale cítime, že to tak nie je, že potrebujú pomoc. Čo vtedy robiť a ako s nimi nadviazať kontakt?
 
Stará mama 15- ročného Daniela, ktorý stratil otca, nám napísala: "Trávi čas iba zavretý vo svojej izbe. Zakaždým, keď sa ho opýtam, ako sa má, povie - dobre, a zavrie sa do izby k počítaču, nič mi nehovorí. Teraz to mladí tak robia, ale vidím, že sa nemá dobre. Všetko dusí v sebe, a nechce sa otvoriť. Veľmi sa o neho bojím, lebo vidím, že sa zmenil. Najprv nechcel ani nikam ísť, s nikým o tom hovoriť, ale napokon súhlasil, že to aspoň skúsi. Daniel má teraz prijímacie pohovory na školu, je toho na neho veľa a naozaj sa obávam, ako to zvládne..."

Tínedžeri sa prirodzene vzďaľujú od dospelých a dôležitým sa pre nich stáva názor vrstovníkov. Mladí ľudia v ich veku však nemajú skúsenosti so stratou blízkeho a nedokážu ich podporiť po strate rodiča. K smútku sa tak môže pridať pocit osamelosti a odcudzenia, hoci môžu mať s kamarátmi dobré vzťahy.

PONÚKNITE týmto tínedžerom

letný terapeutický tábor. Ak ho odmietnu, poproste ich, aby vyskúšali

- jeden osobný alebo online rozhovor s nami. Povedzte im, že na stretnutí ich nebudeme presviedčať, a ak nebudú chcieť, do tábora ísť nemusia. Že sa o nich bojíte a prosíte ich, aby toto jedno stretnutie absolvovali. Že spoznať ľudí, ktorí by prípadne mohli pomôcť v budúcnosti, je fajn. Skúste možno povedať aj: "Záleží mi na tebe, skúsme dať tomu šancu a vyskúšajme aspoň jedno stretnutie a potom sa rozhodneš".

V letnom terapeutickom tábore tínedžeri stretnú rovesníkov, ktorí tiež niekoho stratili. Vždy nám povedali, že im spolu bolo dobre, že sú radi, že sa spoznali. A nebyť sám a mať kamarátov, ktorí ma chápu a s ktorými mi  je dobre, potrebuje každý z nás.

Ak poznáte rodinu s tínedžerom po strate blízkeho, skúste im prosím ukázať tento článok.

Prihláška do terapeutického tábora:
Žiadosť o jednorazový rozhovor s psychológom Plamienka:
Mgr. Marcela  Fuknová
Mgr. Marcela Fuknová 17.4.2024