Ako smútenie žiaka ovplyvňuje jeho výkon v škole

Ako smútenie žiaka ovplyvňuje jeho výkon v škole Ako smútenie žiaka ovplyvňuje jeho výkon v škole
Problémy s výkonom v škole sa môžu objaviť hneď po úmrtí blízkeho, alebo aj s istým časovým odstupom. „Dieťa sa môže prechodne správať, „akoby sa nič nestalo" a zhoršenie prospechu sa môže objaviť až po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch," hovorí riaditeľ Centra smútkovej terapie v Plamienku, psychológ Iván Gómez.
 
Najčastejšie ťažkosti, ktoré zažívajú v škole deti po strate rodiča, súrodenca alebo inej veľmi blízkej osoby sú:
 • problémy so sústredením sa
 • strata záujmu o nové veci, o učenie, o vzťahy
 • vyhýbanie sa stretnutiam so spolužiakmi a učiteľmi, uzavretie sa do seba
 • úzkosť, smútok, až depresia
 • podráždenosť, niekedy až provokatívne a rizikové správanie
 • fyzické ťažkosti - časté bolesti hlavy či brucha, opakované infekcie
 • únava v škole, dieťa môže doslova zaspávať na lavici
 • zmeny nálad
 • úzkosť, pocit ohrozenia, obavy z budúcnosti
 
Čo robiť, ak učiteľ zistí, že jeho žiak má tieto ťažkosti po strate blízkej osoby?
„Odporúča sa, aby učiteľ i škola konali proaktívne a snažili sa žiakovi pomôcť skôr, ako tieto problémy nastanú alebo sa zhoršia,“ hovorí Iván Gómez. „Problémy v škole totiž znamenajú ďalšiu záťaž a stres pre dieťa, ktoré niekoho stratilo," tvrdí.

 • Buďte žiakovi citovou oporou, mal by cítiť Vaše porozumenie a ľudskosť. Žiak trávi v škole veľa času a je pre neho veľmi dôležité cítiť sa tam prijímaný a v bezpečí
 • Hľadajte mieru záťaže, ktorú žiak v škole znesie a ktorá je pre neho vhodná a dosiahnuteľná
 • Pri písomkách a domácich úlohách bude žiak možno spočiatku potrebovať viac času
 • Počet úloh môže byť menší, spôsob hodnotenia sa môže dočasne prispôsobiť stavu žiaka
 • Buďte v kontakte s jeho rodinou, aby ste vedeli, ako sa žiak má doma a názor jeho rodičov, čo by mu mohlo pomôcť
 • Ak žiak nechce samostatne pracovať na projektoch a úlohách, dovoľte mu, aby ich robil so spolužiakom či v skupine
 • Ponúknite mu, aby si vybral spôsob prezentácie úloh a projektov v škole, nech si môže vybrať, či chce odpovedať ústne alebo písomne, sám alebo so spolužiakom
 • Smútiace dieťa môže potrebovať viac času na oddych. Vytvorte priestor v triede alebo mimo nej, kde bude môcť na chvíľu odísť si oddýchnuť, ak mu bude ťažko
 • Pri rozhovore s rodičmi im povedzte o možnosti profesionálnej pomoci v Plamienku. Kontaktovať nás môžu tu: https://www.plamienok.sk/pomoc-v-smuteni/strata-v-rodine-konzultacia-s-psychologom
 • Ak dieťa nemá „dobrý deň“, ponúknite mu možnosť odísť z vyučovania a ísť sa porozprávať so školským psychológom
 • Niektoré situácie môžu vyvolávať smútok bolesť - napríklad ak deti rozprávajú o rodičoch, školské podujatia s účasťou rodičov, výroba darčekov pre mamu či otca, Vianoce, dovolenky, výročia narodenia či úmrtia a toho, koho dieťa stratilo. Ak sa dieťa nemá dobre, ponúknite mu možnosť rozhovoru so školským psychológom
 • Spolupracujte ako tím učiteľov a vychovávateľov, prípadne s účasťou školského psychológa. Skúste spolu zhodnotiť, aká záťaž je pre smútiace dieťa únosná a vhodná, čo dokáže zvládnuť. Porozprávajte sa o možnostiach, ako mu spoločne pomôcť

„Niektoré deti sa môžu po úmrtí blízkeho v škole naopak zlepšiť. Viac sa pripravujú na vyučovanie, snažia sa mať čo najlepšie známky. Je to spôsob, akým zvládajú svoju stratu, stáva sa, že sa týmto spôsobom vnútorne odpútajú. Učia sa, aby nemuseli vnímať svoju bolesť a smútok. Niektoré sa tak snažia vyhnúť sa pocitu viny za smrť rodiča alebo pomôcť dospelým, ktorí sa o nich obávajú, aby s nimi „nemali žiadne problémy“ upozorňuje psychológ Iván Goméz. „Títo žiaci musia venovať príprave na vyučovanie veľa energie, je to pre nich veľmi vyčerpávajúce, aj keď to navonok nedávajú najavo. Neskôr sa ich psychické zdravie môže zhoršiť. Týmto deťom pomôžeme vtedy, ak sa neuspokojíme s tým, že má dobré známky, ale sme pozorní a vnímame, ako sa dieťa skutočne má."

Plamienok ponúka učiteľom bezplatné konzultácie s psychológom.

Ak máte skúsenosť, že váš žiak stratil blízkeho a potrebujete sa o nejakej téme či otázke poradiť, kontaktuje nás a prihláste sa na bezplatnú konzultáciu tu:
www.plamienok.sk/pomoc-v-smuteni/strata-v-rodine-konzultacia-pre-ucitelov

Mgr. Marcela Fuknová
Mgr. Marcela Fuknová 3.2.2022
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky